Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

YEREL MAHKEME, SENDİKA ŞUBE BAŞKANI OLAN DAVACININ GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİ İPTAL ETTİ


[ 24 Ekim 2018, Çarşamba – 09:27 ]

Sendikamızca, davalı idare bünyesinde Bilgisayar İşletmeni kadrosunda görev yapan sendikamız üyesinin, hizmetine ihtiyaç duyulmadığı gerekçesi ile Ankara İl Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmesine ilişkin idari işlemin iptali amacıyla idare mahkemesinde dava açılmıştır. 

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 18. Maddesinin 2. Fıkrasında “Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve şube yöneticilerinin işyerini, sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.” hükmü yer almaktadır.

İdarelerin geçici görevlendirme konusundaki takdir yetkileri, görevlendirme ilkeleri ve amacı ile sınırlı olup; geçici görevlendirmenin, personelin hangi somut görevleri yapacağı, süresi ve zorunlu olması gibi unsurları taşıması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Ankara 18. İdare Mahkemesi, 14.09.2018 tarih, 2018/1652 E. ve 2018/1424 K. sayılı kararı ile  “Sendika şube başkanı olan davacının, sebebi açık ve kesin şekilde belirtilmedikçe görev yerinin değiştirilmesinin 4688 sayılı Kanunun 18. Maddesiyle tanınan hakkın ortadan kaldırılması sonucunu doğuracağı, davalı idarece dava konusu işlemin dayanağının hukuken geçerli somut bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığı ve idarenin takdir yetkisinin kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun usulde kullanıldığını gösteren bilgi ve belgelerin dosyaya sunulmadığı, davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığı gibi genel bir gerekçeye dayanıldığı, ayrıca görevlendirmede belli bir süre de öngörülmediği” gerekçeleriyle hukuka aykırı tesis edilen idari işlemin İPTALİNE karar vermiştir. 
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |