Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

DANIŞTAY, İKİ KARARINDA KAMU ÇALIŞANLARININ İZLENMESİNE İMKÂN VEREN KAMERA SİSTEMİNİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETTİĞİNE HÜKMETTİ


[ 03 Eylül 2018, Pazartesi – 10:54 ]

Sendikamızca, kamu çalışanlarının çalıştıkları birimlere yerleştirilen kamera kayıt sistemlerinin kişi mahremiyetini ihlal edeceği, bu nedenle personelin izlenmesine imkân veren kamera sistemlerinin kaldırılması talebiyle yapılan yazılı başvuruların reddine yönelik idari işlemlerin iptali amacıyla Ankara 11. İdare Mahkemesinde 2014/610 E. ve Eskişehir 1. İdare Mahkemesinde 2014/1039 E. sayısına kayıtlı davalar açılmıştır.
Açılan iki farklı davada, yerel mahkemeler söz konusu idari işlemlerde bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davaların reddine karar vermiştir. Bunun neticesinde tarafımızca kararlara karşı temyiz kanun yoluna başvurma gereği doğmuştur.

Danıştay 10. Dairesi, 20.02.2018 tarih, 2015/2696 E. ve 2018/776 K. sayılı kararında; “…uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağın bulunmaması, toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması ve iş yerinin güvenliğini sağlama amacını aşarak, doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmesinin, çalışma alanı ve masasının gözlemlendiği kamera takip sisteminin kurulmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği…” gerekçesiyle söz konusu idari işlemin iptalinin gerektiğinden bahisle Ankara 11. İdare Mahkemesinin 07.11.2014 tarih, 2014/610 E. ve 2014/1501 K. sayılı kararını bozmuştur.

Yine aynı şekilde, Danıştay 10. Dairesi, 2015/2787 E. ve 2018/775 K. sayılı kararında; “dava konusu işlemin sınırları belirlenmemiş, yasal dayanağı olmayan, uygulamaya dair usul ve esaslar ile güvenceleri düzenlenmemiş bir sistemle yürütüldüğü ve bu haliyle kamu yararına yönelik olduğunu kabul etmeye imkân olmadığı, Anayasal bir ilke olan ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil ettiği ve mahremiyet hakkını ihlal ettiği” gerekçesiyle söz konusu idari işlemde bir hukuka aykırılık görmeyen Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 30.04.2015 tarih, 2014/1039 E. ve 2015/540 K. sayılı kararının bozulmasına karar vermiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız (1)

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız (2)
 
 
 
 


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |