Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

MALİYE BAKANLIĞI GYS YÖNETMELİĞİNİN 6. MADDESİNDE “SİVİL SAVUNMA UZMANI” İBARESİNE YER VERİLMEMESİ EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI BULUNDU


[ 14 Ağustos 2018, Salı – 14:49 ]

Sendikamız tarafından, Kastamonu Defterdarlığında sivil savunma uzmanı olarak görev yapan Sendikamız üyesi memurun, Emlak ve Milli Emlak Müdürlüğü Sınavına katılmak istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 15.05.2013 tarih ve 19410 sayılı işlemin ve bu işlemin dayanağı olan 09.08.2006 tarih ve 26254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin 4. Fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinin “sivil savunma uzmanı” unvanına yer verilmeyerek eksik düzenlendiği, uzman ve eğitim uzmanı kadrosunda görev yapan personele, Şube Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü ve Personel Müdürü kadrolarına atanma hakkı verilmişken, onlarla aynı statüde görev yapan sivil savunma uzmanlarına yer verilmemesinin hak mahrumiyetine ve eşitsizliğe sebep olduğu gerekçesiyle iptal davası açılmıştır.

Danıştay 2. Dairenin 14.02.2018 tarihli, 2016/7621 E. ve 2018/784 K. sayılı kararı ile “sivil savunma uzmanı ile uzman ve eğitim uzmanı kadrolarına atanma şartlarına bakıldığında, üç unvana atanabilmek için eşit düzeyde şartlar arandığı, mevcut düzenlemeler yürürlükte kaldığı sürece davacının, hiçbir zaman görevde yükselme imkânına sahip olamayacağı ya da görevde yükselmeye tabi olamayan müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına atanamayacağı dikkate alındığında durumun liyakat ilkesi ve eşitliğe aykırı olduğu” gerekçesi ile “Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin 4. Fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinin ve bu düzenlemeye dayalı olarak tesis edilen 15.05.2013 tarihli ve 19410 sayılı bireysel işlemin İPTALİNE hükmedilmiştir.


Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 
 


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |