Geri

KPDK KARARI HAYATA GEÇTİ, SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İZİNLERİ MEMURLARLA EŞİTLENDİ

21 Haziran 2018, Perşembe | 11:09

Bilindiği gibi Kamu Personeli Danışma Kurulu 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca oluşturulmuş zorunlu bir organ olarak toplu sözleşme kapsamı dışında kalan konular başta olmak üzere personelin verimlilik artırıcı ve idari sorunlarının çözümü amacıyla faaliyet yürütmektedir.

 

Türkiye Kamu-Sen olarak 2012 yılında oluşturulan bu Kurul’a sürekli olarak katılmakta ve kamu görevlilerinin sorunlarının çözümü noktasında her platformu kullanmaktayız.  Bu çerçevede Kurul’da alınan kararların hayata geçirilmesi için de büyük bir mücadele vermekteyiz.

 

Kurul’da bugüne kadar pek çok karar üzerinde anlaşmaya varıldı; bunlardan bir kısmı hayata geçirilirken birçoğu da sürüncemede bırakıldı. 2012 yılında alınan kararların en önemlilerinden bir tanesi de sözleşmeli personelin izinlerinin kadrolu memurlarla eşitlenmesi yönündeydi. Bu kararın uygulanması noktasındaki ısrarlarımız sonunda karşılık buldu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapılarak 4/B’li sözleşmeli personelin analık, babalık, evlenme, ölüm, süt, mazeret ve refakat izinleri memurlarla eşitlendi.

 

Buna göre sözleşmeli personelin doğum izni, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta esas alınarak doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilecek şekilde düzenlendi.

 

Daha önce günde 1,5 saat olarak düzenlenen süt izni, memurlarda olduğu gibi doğum izninin bitiminden sonraki ilk 6 ay için 3 saat, ikinci altı ay için 1,5 saat olarak belirlendi.

 

İki gün olan babalık izni 10 gün; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün olan ölüm izni 7 güne çıkarıldı.

 

Daha önce böyle bir hakkı bulunmayan sözleşmeli personelin diğer hallerdeki mazeret izni süresi de memurlar gibi 10 gün olarak düzenlendi.

 

Yine daha önce sözleşmeli personel için bulunmayan bir hak olarak 8 haftaya kadar evlat edinme izni getirildi.

 

Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilmesi karar bağlandı.

 

Alınan bu kararı olumlu bulmakla birlikte Türkiye Kamu-Sen olarak sürekli karşı çıktığımız ve liyakat, adalet ve hakkaniyete uygun olmadığını ısrarla vurguladığımız mülakat uygulamasının yapılan değişikliklerle genişletildiğini görüyoruz.

 

Değişiklik içeren esasların 6. maddesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda istihdam edilecek sosyal destek personelinin alım yapılacak her bir pozisyon sayısının 10 katına kadar,  Orman genel Müdürlüğü’nde orman muhafaza memuru unvanlı personel için istihdam edilecek personel sayısının 4 katına kadar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nde iş ve meslek danışmanı unvanlı personeli için alım yapılacak personel sayısının 3 katına kadar çağrılan personel arasından yazılı ve/veya sözlü sınavla işe alınacağı kararlaştırılmıştır.

 

Türkiye Kamu-Sen olarak mülakat uygulamasının şaibelere ve tereddütlere açık bir yapı oluşturduğunu bir kere daha vurguluyor, tüm çalışanlardan ve adaylardan tepki alan bu uygulamadan vazgeçilmesi talebimizi bir kere daha yineliyoruz.     
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1