Geri

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZ OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

12 Nisan 2018, Perşembe | 13:37
Tarihimize büyük bir hassasiyetle yaklaşan üyelerimizin bu duyarlılıklarına cevap verebilmek için Türk Büro Sen İstanbul 1 Nolu Şubesi olarak, Şubemize bağlı birimler içerisinde bulunan Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığına, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Defterdarlığı Çalışanı 50 üyemizle ziyarette bulunulmuştur.

Unutulmaması gereken en önemli değerlerden birisi de tarihimizdir. Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilâtı kuruluşlarından olan Divân-ı Hümâyûn, Bâb-ı Defterî ve Bâb-ı Âsafî (Bâb-ı Âli) ve bunların çeşitli daire ve kalemlerine ait sicil defterleri, en zengin ve en değerli tarihi vesikalar Başbakanlığa bağlı Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'ndadır.

Bu kurumda bulunan sendika yönetici ve üyelerimizle Milli Arşiv Kanunu’nun mecliste gündeme alınarak yasallaşması, çalışanların özlük haklarında gerekli iyileştirmenin yapılması, arşiv uzmanlığı kadrosunun tahsis edilmesi konularında istişare yapılmıştır.

Ayrıca, araştırmacı – tarihçi Erkan KIRIN rehberliğinde verimli bir program gerçekleştirilmiş, müzede sergilenen belgeler ile araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinilmiştir.  
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 5