Geri

BAKANLIK NE YAPTIĞINI BİLMİYOR

28 Şubat 2007, Çarşamba | 14:12

Türk Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Bolu İl temsilciliği adına “Vergi Haftası” nedeniyle açıklamalarda bulunan Hasan Fahri Baylav, “Vergi Haftası kutlamalarının farklı farklı tarihlerde kutlanılması, Bakanlığın ne yaptığının bilmez bir durumda olduğunu açıkça gösteriyor” dedi.

Türk Büro-Sen Bolu İl Temsilcisi adına basın açıklamasında bulunan Hasan Fahri Baylav, Maliye Bakanlığına eleştirilerde bulunarak Bakanlığı tutar-sız davranmakla suçladı. Baylav, “Son 2 yıldır, Vergi Haftası politikalarında geçmişi arattıracak, havanda su dövemeye ben-zer, sözde reformlarla vakit geçirildiği de aşikârdır. Vergi Haftası kutlamalarının farklı farklı tarihlerde kutlanılması, Bakanlığın ne yaptığının bilmez bir durumda olduğunu açıkça göstermektedir” Maliye Bakanlığı, Vergi kaçağını önleyici tedbirler geliştirmeyip, kazançtan vergi almak yerine dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızdan dolaylı vergiler aldığını vurgulayarak, dar ve sabit gelirli vatandaşların geçim koşulları gün geçtikçe ağırlaştığına değindi.

“Memurlar Umutsuz”

Hasan Fahri Baylav, hatırı sayılır akraba, kurum ve kuruluşların yararına çıkartılan özel yasalarla hazineyi zarara uğratan mevcut Maliye Yönetimi'nin, ön çalışması ve uygulanabilirliği olmayan, şekil değişiklilerinden ibaret, reform adı altındaki içi boş yapılanmalarla adeta yaşanan sorunların gözünden kaçtığını iddia ederek, “Maliye politikalarının zafiyete uğratılmadan, hayata geçirilmesinde sorumlu olan Maliye Bakanlığının, bünyesindeki birimlerini birbirinden ayırması, ekonominin yönetilebilirliği açısından bir hezeyandır” dedi.

Baylav, “Yeniden yapılandırma söylemleriyle Maliyenin gelir ve gider şeklinde ayrıştırılmasıyla birlikte, maliye bakanlığı çalışanlarında gözle görülür bir moral ve motivasyon çöküşü gerçeklemiştir. İş gücü yok edilmektedir. Yeni yapılanma bu haliyle 'dağın fare doğurmasına' benzemiştir. Mevzuata hakim 'ülkemi seviyorum' düsturuyla görevlerini fedakarca yerine getiren maliye memurları bugün mutsuz, kurumun ve kendisinin geleceğinden de umutsuzdur” diye konuştu.

“Günah keçisi”

Yeni düzenlemelerin ayrımlığa neden olduğuna değinen Baylav, aynı işi yapan fakat farklı ücret alan maliye çalışanlarının kurum yetkililerine olan güvenlerinin zedelendiğini ifade etti. Hasan Fahri Baylan çalışanların çalışma şevklerinin de kaybolduğunun altını ayrıca çizdi Baylav, “Bu durum, dairelerdeki çalışma barışını açıkça tehlikeye sokmuştur. Vergi toplamak amacıyla canını tehlikeye atan ve bu uğurda şehidi olan maliye çalışanlarının, emekleri ve değerleri hiçe sayılmış hatta, karanlık, usulsüz işlerin perde arkasındaki asıl kişilerin yerine kamuoyuna da sürekli “günah keçisi” olarak göstermiştir. Umut gibi gösterilen uzmanlık kadroları doğmadan ölmüştür. Çalışanların çoğu bu haktan mahrum edilmiş, uzmanlık kadrolarına atananlar ise; diğer arkadaşlarından yüksek ücret aldıkları için sevinç ile üzüntüyü bir arada yaşamaktadırlar” şeklinde konuştu.

Türk Büro-Sen Bolu İl Temsilcisi Hasan Fahri Baylav, çalışanların “Ek Ödemelerinde” herhangi bir iyileştirme yapılmadığını ve yapılan yeni düzenlemelerle kazanılan hakların hiçe sayıldığını, siyasallaşma yoluyla maliyenin saygı duyulan geleneksel yapısının da bozulduğunu belirtti. Baylav sözlerine şu şekilde son verdi, “Hafta sonu izin kavramı ortadan kaldırılmıştır. Kesintisiz hizmet anlayışıyla personele zorunlu olarak fazla mesai yaptırıldığından çok düşük ücret karşılığından tatil kavramı unutulmuştur. Kısacası, ayıklamakla bitmeyecek olan birçok problemlerin çözümü için olumlu bir yaklaşımda gösterilmemektedir. Adil olmayan, kamuoyunda tartışmalara neden olan bir çok usulsüz gelişmelerin olduğu, vergiyi toplayan el ve beyinlere darbelerin indirildiği bir dönemde; vergi haftasının, yaşanan sorunların çözümünden kaçarak, geçiştirme türünden etkinliklerle kutlamasını Türk Büro-Sen olarak doğru bulmamaktayız. Her şeye rağmen yine de; vergi politikalarını ve personelin özlük haklarını düzenleyen mevcut yönetimin yanlış ve bir o kadar da tehlikeli uygulamalarından vazgeçeceklerinin umuduyla, başta maliye çalışanları olmak üzere ilgili bütün kesimlerin 'Vergi Haftalarını' kutluyoruz.”