Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVA SONUCUNDA, 4/C’Lİ TÜİK PERSONELİNİN SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİN HAKSIZ OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ


[ 01 Şubat 2018, Perşembe – 13:35 ]

 
TÜRK BÜRO-SEN olarak, TÜİK’de 4-C’li olarak görev yapmakta olan Üyemizin, davalı idare tarafından sözleşmesinin haksız feshedilmesine ilişkin 17.01.2014 tarih ve 41 sayılı işlemin iptali istemiyle Ankara 18. İdare Mahkemesinde açtığımız davada, davacının hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesine neden olan eylemlerin sabit olduğundan bahisle, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişti. Akabinde ise Tarafımızca bu karar temyiz edilmiş ve Danıştay 12. Dairesinin 09.09.2015 tarih, 2015/1695 E. ve 2015/4717 K. sayılı kararı ile söz konusu eylemin “Devlet memurluğundan çıkarma” cezasını gerektiren fiil ve haller içerisinde yer almadığına kanaat getirilip, Üyemizin sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmış ve Ankara 14. İdare Mahkemesinin kararının BOZULARAK, temyiz istemimizin kabulüne karar verilmiştir.
 
Bozma ilamı üzerine yeniden karar veren Ankara 18. İdare Mahkemesi de Danıştay’ın Bozma kararına uyarak; 31.10.2017 tarih, 2017/2054 E. ve 2017/2878 K. sayılı kararı ile, fiillerin referans norm olarak dikkate alınması gereken 657 sayılı kanunun 125/1-E. Maddesinde sayılan “devlet memurluğundan çıkarma” cezasını gerektiren fiil ve haller içerisinde yer almadığı anlaşıldığından, Üyemizin görevini sonlandıran sözleşmesinin feshedilmesine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline hükmetmiştir.
 
 
 
 Mahkeme kararını görmek için tıklayınız


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |