Geri

KASTAMONU ŞUBEMİZ, GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR ATAMA TARLASI MI?

30 Ocak 2017, Pazartesi | 11:43
Kastamonu Şubemizin yazılı basın açıklaması
           
İlimiz Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün “birçok İlçe Müdürlüğüne ilimiz dışından, nasıl ve niçin yapıldığı konusunda yetkililerin dahi yeterli bilgi sahibi olamadığı bir şekilde sorgusuz ve sualsiz İLÇE MÜDÜRÜ atamaları yapılmıştır. Belki de buraya kadar, her zaman ki gibi liyakat ve kariyer ilkesi görmezden gelinirse normal karşılanabilir ancak atanan sayın müdürler ilimize gelip hizmet vermeden geldikleri yerlere geçici görevle veya tayin ile gitmişlerdir. Birçoğunun atandıkları yeri dahi göremedikleri söylenmektedir. İşin anlaşılmaz tarafı anılan kurumun teşkilat yapısında bir gecede yapılan değişikliğin millete hizmetin kalitesini artırmak mı yoksa siyaset ve üst düzey bürokrasinin elindeki yandaş VİP memurlara makam mevki kazandırmak mı olduğudur.

Hizmet alanımızda sözleşmeli personelin en çok olduğu bu kurumda sözleşmeli personeli göreve başlarken sendikalı yapanlar üye kazanmanın sarhoşluğu ile personel ve kurumun eksikliklerini görmezden gelmektedir. Daha açık bir ifade ile kurumda sözde yetkili, görevi öncelikle üyesi ve çalışanların hak ve menfaatleri için mücadele etmek olan sendikanın; bu görevleri, bekleyen üyeleri dahi mevcut iken konuya sesiz kalması düşündürücüdür. Kurumda anılan görevleri yerinde ve etkin bir şekilde yapabilecek onlarca çalışan mevcut iken böylesine bir tasarruf kimin yararına olmuştur konunun ilgilileri mutlaka cevaplandırmalıdır.

KASTAMONU TÜRK BÜRO- SEN ŞUBE BAŞKANLIĞI olarak Kurumda halen görev yapmakta olan birçok personelin yanında vekâleten Müdürlük görevini yürüten personelin bırakın İlçe Müdürlüğünü iller arası koordinasyonu sağlayacak üst düzey görevlerde hizmet verebileceğine inancımız tamdır.

Asıl işini Memurların hak ve menfaatlerini korunmasını amaç edinmiş bir SENDİKA olarak;

Yakın ve geçmiş tarihimizden ders çıkartılarak, özellikle işin ehline verilmesi inancımıza bağlı olarak liyakat ve kariyer ilkeleri vazgeçilmez olarak kabul edilmesi,

 Kurum çalışanlarının moral motivasyon ve hizmet kalitesini artırıcı tedbirlerin alınması,

 Özellikle belirtilen şekli ile hülle veya hile olarak adlandırabileceğimiz uygulamalara bir an evvel son verilmesi,

 Bu ve benzeri atamaların öncelikle görevde yükselme sınavı ile tartışmalardan uzak mülakatsız olarak yapılması, yapılamaması halinde hizmeti, yerinde verebilecek kurum içinden yerelinde ki personelin değerlendirilmesi,Olmazsa olmazlarımızın başında gelmektedir.

Bahsettiğimiz siyaset ve üst düzey bürokrasinin elinde İlimizde bu görevleri etkin şekilde yapabilecek yandaş VİP memur yoksa anlaşılan yok, en azından gereken liyakat ve kariyere haiz kurum çalışanlarının isimlerinin tarafımızca verilebileceğini; evrak üzerinde kişilere verilen MÜDÜRLÜK unvanları için İLİMİZ KASTAMONU’yu basamak olarak kullanılmaması konusunda hisse sahibi tüm taraflara seslenerek, İlimiz ve Memurlar adına konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi belirtiriz.
          Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1