Geri

RİZE ŞUBEMİZ, HUKUK DEVLETİNDE KANUNLAR SUÇLULARA UYDURULAMAZ…!

21 Kasım 2016, Pazartesi | 08:13
RİZE ŞUBE BAŞKANIMIZ İBRAHİM HACIMUSTAFAOĞLU’NUN BASIN AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere muhalefet partilerinin onaylamamasına rağmen, AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirdiği, cinsel istismar yasası büyük bir garabettir ve kesinlikle kabul edilemez.

Cinsel istismar suçlularının, evlilik halinde ceza infazlarının ertelenmesini öngören yasa, 15 yaş altındaki kız çocuklarına tecavüz eden kişileri de hapis cezasından kurtaracak.

Tecavüzü ve pedofiliyi meşrulaştırmak, her şeyden önce insanlığa vurulmuş en büyük darbe olacaktır. Anayasamızda yer alan “Temel hak ve Hürriyetlerin” yok sayılması ve anayasal suçların serbestçe işlenebilmesine sebep olacak bu yasa, ülkemiz için bir utanç vesilesidir.

TECAVÜZ YASALLAŞTIRILAMAZ..!

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve suç işleyen herkes Anayasa’da öngörüldüğü şekilde ceza almalıdır. Kız çocuklarını tecavüzcüsüyle evlendirmek, mağdurların bir kez daha cezalandırılması, suçlunun ise ödüllendirilmesidir. Bu yasa, akıl dışıdır. Hiçbir şekilde elle tutulur bir yanı yoktur.

Hükümet yetkilileri bu yasayı derhal geri çekmeli ve cinsel istismar suçlarıyla ilgili yeni ve ağır yaptırımları olan bir düzenlemeyi acilen TBMM’ye getirmelidir. Özellikle çocuk tecavüzleri meşrulaştırılmak yerine, gerekirse çocuk istismarcılarına İDAM cezasını getirmelidir. Yasalar önleyici bir nitelik teşkil etmelidir, suça teşvik etmemelidir.

Çocukların yeri okuldur, parktır, bahçedir… Ailesi ile güvenle yaşayıp, sağlıkla ve iyi bir psikoloji ile büyüyebileceği ortamlar yaratılmalıdır. Tecavüzcüsüyle evlendirilerek, başına ne geleceğini bilmeden hayatına devam etmeye çalışması tahammül dahi edilemez bir düşüncedir.
Yasa ile 4 bin cinsel istismar suçlusunun serbest kalacak olması da, işin yine ayrı vahim bir boyutudur. Ülkemizde yıllardır kadına şiddet ve istismar engellenememişken, şimdide 4 bin korkunç zihniyetin sokağa bırakılması büyük bir yanlıştır. Kadınlarımız ve kız çocuklarımız zaten yeterince tedirginken, bu garabet yasayla ne yapacaklarını bilememektedirler.

Türk Büro-Sen olarak, cinsel istismar yasasının derhal geri çekilmesini ve cinsel istismar suçlarına yönelik daha ağır yaptırımları olan bir yasal düzenlemenin TBMM’ye sunulmasını bekliyoruz. Suçluların gerekli cezayı aldığı, çocuklarımızın korkmadan parklarda oynayabildiği bir Türkiye için, bu garabet yasasına sonuna kadar karşı olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz.
 Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1