Geri

ILO’DAN KONFEDERASYONUMUZA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ZİYARET

24 Haziran 2014, Salı | 17:06
ILO İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Catherine Brakenhielm Konfederasyonumuzu ziyaret ederek, SOMA faciasının ardından gündeme gelen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan ve uygulanmasından kaynaklı eksiklikleri görüştü. Toplantıda Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu , Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Şerafettin Deniz, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Mehmet Özer, Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz hazır bulundu.
 
Türkiye’nin imzaladığı 155 ve 187 sayılı ILO sözleşmelerinin hükümete İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü tedbiri alma yükümlülüğünü getirdiğinin vurgulandığı görüşmede, Soma’da meydana gelen facianın ana nedenlerinden bir tanesinin taşeronlaşma olduğu ifade edildi.

Genel Başkan İsmail Koncuk, taşeronlaşmanın iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olan sorumlular konusunda karmaşa yarattığını, kanunda bu konuda boşluk bulunduğunu söyledi. Soma’da asıl işverenin devlet olmasına karşın, facianın tek sorumlusunu, işyerinin devredildiği maden şirketi olarak gösterilmeye çalışılarak hükümetin sorumluluktan kaçtığını belirtti. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının işverenden bağımsız bir şekilde istihdam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Koncuk, iç denetim mekanizmasının bu haliyle sağlıklı bir şekilde işlemesinin mümkün olmadığını söyledi.

 ILO İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Catherine ise, tüm ülke çapında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin işverenlerle koordineli bir şekilde sağlanması görevinin hükümete ait olduğunu, ILO’nun 155 ve 187 sayılı sözleşmelerini imzalayan Türkiye’nin bu yükümlülüğü yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Toplantıda, maden ocaklarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ILO’nun 176 sayılı sözleşmesinin de onaylanması ve uygulanması gerekliliği üzerinde duruldu.  

Catherine Brakenhielm, Eylül ayı sonunda, ILO işbirliği ile Türkiye’de bütün tarafların katılımıyla bir çalışma toplantısı gerçekleştirileceğini, bu toplantıda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan yasal ve fiziki eksikliklerin tespit edilerek, aksaklıkların giderilmesi için bir yol haritası çıkarılması amaçlandığını açıkladı.

Genel Başkan İsmail Koncuk da iş sağlığı ve güvenliği konusunun çalışma hayatının en sorunlu konularından biri olduğunu vurguladığı konuşmasında, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışına hakim bir çalışma sisteminin kurulmasının, vatandaşların mutluluğu ve devletin ilerlemesi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu, bu noktada hükümetin, Türkiye’nin onayladığı uluslar arası sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve 176 sayılı sözleşmeyi de onaylamak zorunda olduğunu kaydetti.  Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 2