Geri

ADLİ YIL AÇILIŞLARINDA ADALET ÇALIŞANLARI NEDEN UNUTULUYOR?

03 Eylül 2012, Pazartesi | 09:30
Bilindiği üzere, ülkemizde her yıl Adli Yıl Açılışı münasebetiyle gerçekleştirilen, protokolün en üst seviyede katılım sağladığı programlarda Yargıtay Başkanı ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı açılış konuşmaları yapmaktadır.

Yapılan açılış konuşmalarında, Türkiye’deki adalet mekanizmasının yavaş işlemesinden tutunda Adliyelerde ki iş yüküne kadar bir çok konu ele alınmakta özellikle; Hakim ve Savcıların mali sorunları gündeme damgasını vurmaktadır. Adli yıl açılışlarında, bazen “cüzdanı ile vicdanı arasına sıkışan hakimler” var diyerek serzenişlerde bulunulmuş, bazen de hükümetin hakim ve savcıların maaşlarında düzeltmeye gitmesinden dolayı iktidar temsilcilerine teşekkür edilmiştir.

Adli Yıl Açılışlarında Adalet Çalışanları Unutuluyor

Biliyoruz ki; adalet sisteminde yargı bağımsızlığı olmak üzere; eleman yetersizliği, cezaevi koşulları ve doluluk oranları, uzun tutukluluk süreleri gibi pek çok önemli sorun bulunmakta ve bu sorunlar tekrarla dile getirilmektedir.

Ama ne yazık ki; adaletin işleyişinin olmazsa olmaz unsuru, iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan, Hakim ve Savcıların mesai arkadaşları olan Adalet çalışanları, Adli Yıl Açılış Törenlerinde unutulmakta, sorunları dile geitirlmemekte, adeta görmezden gelinmektedir.
Dosyalar arasında hayatı geçen, tozlu arşivlerde mesai mefhumu olmadan çalışan, aldığı düşük ücretlere rağmen iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan Adalet çalışanları, her yıl olduğu gibi 2012-2013 yılı adli yıl açılışında da umarız unutlmazlar.

Adalet Bakanlığı bir bütün olarak işlerlilik göstermektedir. Yargı sisteminin sorunları tamamıyla ele alınmalı, tüm kesimler için iyileştirme ve düzenlemeler talep edilmelidir. Sürekli bir kesimin taleplerine karşılık verip de diğer aksaklıkları gidermediğiniz takdirde, gittikçe büyüyen sorunlar çözümsüz kalmaya mahkum olacaktır.

Bakan’a Teşekkür Etmek İstiyoruz

Hükümet, 2006 yılında Hakim ve Savcıların maaşlarında iyileştirmeye gitmiş, dönemin Yargıtay Başkanı’da Adli Yıl Açılışında yetkililere teşekkürlerini iletmiştir. Ancak; Adalet Bakanlığı personellerinin mali ve özlük haklarında herhangi bir iyileştirmeye gidilmemiştir.  Adalet çalışanları da 2006 yılından bu yana maaşlarında iyileştirme yapılmasını ve Adalet Bakanı’na teşekkür etmeyi beklemektedir.

Hakim ve Savcılardan da Aynı Duyarlılığı Bekliyoruz

Türk Büro-Sen olarak, kurulduğumuz 1992 yılından bu yana adalet çalışanlarının  sorunlarını , gerek toplu pazarlık masalarında, gerek kurum idari kurullarında, gerekse alanlarda; kısacası tüm platformlarda dile getirmekteyiz. Bu sorunların çözümü için örgütlü gücümüzle demokratik mücadelemizi sürdürmekteyiz.

Nasıl ki; biz sendika olarak Adalet çalışanlarını Hakim ve savcısından-yazı işleri müdürüne, zabit katibinden-mübaşirine, emanet memurundan-sicil memuruna, şoföründen-yardımcı hizmetlisine  kadar bir bütün olarak görüyor ve “birinin derdi, diğerinin de derdi” diyorsak ve çözüm noktasında mücadele veriyorsak, Hakim ve Savcılarımızdan da aynı duyarlılığı bekliyor, en yakın çalışma arkadaşları olan Adalet personellerinin de sorunlarına sahip çıkmaları halinde adalet çarkının daha sağlıklı işleyeceğine olan inancımızı belirtiyoruz.

Bir Pakette Adli Personel İçin Çıkarılması

Adalet çalışanlarının, Görevde Yükselme, ücret adaletsizliği, sağlığı tehdit eden çalışma ortam ve koşullarının iyileştirilmesi, can güvenliğinin sağlanması gibi bir çok sorunu çözüm beklemektedir.  Üçüncüsü çıkartılan Yargı Paketinin, dördüncüsü için hazırlıkların başladığı bilinmektedir. Çalışanlar arasında, Adalet Bakanlığı personeli içinde bir Yargı Paketi çıkartılması beklentisi vardır.

Adalet Bakanlığı Çalışanları İçin Çalıştay Düzenliyoruz

Türk Büro-Sen olarak, Adalet Bakanlığı çalışanları için, 14-16 Eylül 2012 tarihleri arasında Ankara’da “Adalet Bakanlığı Çalışanlarının Sorunları Ve Bu Sorunların Çözüm Yolları” adlı bir Çalıştay gerçekleştirecektir. İlk kez Adalet çalışanlarının sorunlarının konuşalacağı bir platform meydana getirilmektedir. Mali Konular, Çalışma Şartları, Özlük, Sosyal ve Diğer Haklar Komisyonları olmak üzere üç ayrı komisyonun kurulacağı Çalıştayımıza, Adalet için hizmet veren tüm kesimleri davet ediyoruz.

Son olarak, Adalet çalışanlarına, Hakim ve Savcılarımıza ve ülkemize; sorunların çözüldüğü, çalışanların mutlu olduğu, yargı bağımsızlığının korunduğu, başarılı bir adli yıl geçirmelerini diliyoruz.
 
                                                                                                                                                             03.09.2012
                                                                                                                                             Türk Büro-Sen Basın BürosuFoto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1