Geri

ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖNÜNE LACİVERT (!) ÇELENK BIRAKTIK.

08 Şubat 2012, Çarşamba | 17:08

Türkiye Kamu-Sen yanlı yasa tasarısını protesto etmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı önüne lacivert çelenk bıraktı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yandaş yasa tasarısını, bu haliyle çıkaran hükümeti protesto etmek için düzenlenen eylemde “ memurlarımızın umutlarını çalan; hayal tacirliği yapan; kamu görevlilerinin anayasal haklarının önüne set çeken zihniyetin maskesini düşüreceğimize söz veriyorum” dedi.

16 aydır mecliste görüşülmeyi bekleyen yasa tasarısının bu haliyle toplu görüşmeden bile daha geride kaldığını vurgulayan Koncuk, açıklamasına şöyle başladı:

“Son yıllarda özellikle kamu görevlilerinin üzerindeki baskılar giderek artmış; yapılan çalışmalar, memurlarımızın kazanılmış haklarının gasp edilmesi noktasına kadar varmıştır. Bir taraftan kamu görevlilerimize iş güvencesinin zayıflatıldığı, esnek, sözleşmeli statü; düşük ücret karşılığında uygunsuz şartlarda çalışma dayatması yapılırken bir tarafta da kamu görevlilerimizin örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkı sulandırılmaya çalışılmaktadır. Bilinmelidir ki; yalnızca memurlarımız için değil tüm çalışanlar için hayati önem taşıyan kazanımların korunması ancak örgütlenme özgürlüğünün sağlandığı, toplu sözleşme ve grev hakkının layıkıyla kullanılabildiği, gerçek anlamda sendikal örgütlenme ile mümkündür. Bu nedenle 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı bizler için hayati bir önem taşımaktadır.Anayasada kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıyan 12 Eylül referandumunun üzerinden 17 ay, Üçlü Danışma Kurulu toplantılarının üzerinden 6 ay, üzerinde kısmen anlaşma sağlanan Yasa Taslağının Bakanlar Kurulu’na gönderilmesinin üzerinden tam 3 ay geçti. Tasarının TBMM gündemine alınmasının üzerinden de 15 gün geçti. Memurlarımız ve emeklilerimiz 2012 yılının ilk ayında zamsız maaş aldılar. İkinci ayında da mağduriyetleri devam edecek. İstediği kanunu bir gün içinde hazırlayıp TBMM’den geçiren hükümet, kamu görevlilerimiz, emekliler ve bunları aileleri ile birlikte 20 milyona yakın vatandaşımızın sorununu çözecek, yüzünü güldürecek bir tasarıyı hazırlayıp, kanunlaştıramadı. Ne yazık ki, tasarı ile bugüne kadar AKP’nin sözünde durmadığı; vaatlerinin boş olduğu görüldü.Tasarı, sendikacılığı hükümet sendikacılığına çeviriyor ve bunun da yasal belgesi haline gelmiş bulunuyor.Tasarıyla uzlaşma, diyalog, çok seslilik ve demokrasi yok sayılıyor; toplu sözleşme masasında hükümeti zorlayacak unsurlar, tek tek bertaraf ediliyor.Memuruyla, emeklisiyle, sendika üyesi olan ve olmayan kamu görevlisiyle 5 milyondan fazla kişiyi kapsayacak bir tasarıda; temsilcilerin sesi kısılmaya, yandaşların sesi yükseltilmeye, toplu sözleşme masası, yakmayan ateş; ıslatmayan su haline getirilmeye çalışılıyor.Bu çaba öylesine güçlüdür ki; önünde kimse duramamaktadır.”

Yasa tasarısının uluslar arası sözleşmelere aykırı olduğunu belirten Koncuk, “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na itiraz hakkı yalnızca bir sendikaya verilerek, denetimsiz bir toplu sözleşme sistemi getirilmek isteniyor.” Dedi.

Türkiye Kamu-Sen olarak, kamu çalışanlarının umutlarını çalan; hayal tacirliği yapan; kamu görevlilerinin anayasal haklarının önüne set çeken zihniyetin maskesini düşüreceklerine söz veren Koncuk, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye Kamu-Sen olarak 20 yıldır, toplu sözleşmeli, grevli, siyasete katılma hakkını da içeren gerçek anlamda sendikacılığın mücadelesini vermekteyiz.Bu noktada taleplerimizden de ilkelerimizden de asla taviz verecek değiliz.Tasarı öylesine uygulamalar öngörmektedir ki, bugün çıkarılmak istenilen yasadan nemalanmayı amaçlayan yandaş sendikaların dâhi bu tasarıyı savunacak halleri yoktur.Bu tasarı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’in içine sinmiş midir, merak ediyoruz. Sayın Çelik, Üçlü Danışma Kurulu toplantılarında bizlere verdiği sözün gereğini Bakanlar Kurulu’nda yerine getirdi mi, merak ediyoruz.Buradan Sayın Faruk Çelik’e sesleniyoruz:Sayın Çelik, eğer bu tasarı gerçek anlamda toplu sözleşme sistemi getiriyorsa, Eğer bu tasarı gerçek anlamda sendikal özgürlük getiriyorsa, Eğer bu tasarının üzerinde sendikaların uzlaşamadığı herhangi bir maddesinde bizlerin taleplerini karşılayan bir düzenleme içeriyorsa,Eğer bu tasarı ILO standartlarına ve uluslar arası sözleşme hükümlerine uygunsa; lütfen çıkın ve açıklayın.Biz biliyoruz ki; bu sorulara verecek cevabınız yok.O zaman lütfen çıkın ve Bakanlar Kurulu toplantılarında neler konuşuldu; kamu görevlilerinin masa başında ellerinin zayıflatılması için ne tür planlar yapıldı, bunları açıklayın da tüm kamuoyu duysun.Her eylemde dile getirdiğimiz gibi Türkiye Kamu-Sen olarak biz;Başta ILO olmak üzere uluslar arası sözleşmelere, evrensel ve demokratik ilkelere saygılı bir sendikacılık,Grev hakkımızın yasal teminata alındığı adil bir Toplu Sözleşme sistemi,Örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması,Toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlilerinin en geniş şekliyle karar alma sürecine dâhil edilmesi,Hizmet kolu toplu sözleşme sisteminin oluşturulması,Tüm çalışanlara insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması,Adil ve demokratik bir Hakem Kurulu istiyoruz.Biz;Adam gibi sendikacılık,Adam gibi sendika,Adam gibi toplu sözleşme;Adam gibi toplu sözleşme kanunu istiyoruz.Bunun için de her türlü eylemi yapmaya hazırız ve muktediriz.Bu tasarının yasalaşma sürecinin her aşamasına, tüm imkânlarımızla müdahil olmaya devam edecek, eylemlerimizi sürdüreceğiz.”

Açıklamanın ardından Türkiye Kamu-Sen, bakanlık girişine lacivert çelenk bıraktı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bir sendika olarak Çalışma Bakanlığına siyah çelenk bırakmayı kendilerine yakıştıramadıklarından lacivert çelenk bıraktıklarını söyledi. Koncuk açıklamasında, “Bakandan tam olarak umudumuzu kesmediğimizi belli etmek için çeneğin rengini lacivert olarak belirledik.” dedi.

Eyleme, Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen Genel Mali Sekreteri ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal Türkiye Kamu-Sen Genel Eğitim Sekreteri ve Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel, Türkiye Kamu-Sen Genel Toplu Görüşme Sekreteri ve Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat Sekreteri ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut, Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri ve Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal Karapınar, Türkiye Kamu-Sen Genel Sosyal İşler Sekreteri ve Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu ve sendikalarımızın genel merkez yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1