Geri

BAŞBAKANLIK MRK.TEŞK.PERSONELİ İÇİN VHKİ’NİN SINAVSIZ VERİLMESİNİ TALEP ETTİK

07 Aralık 2011, Çarşamba | 14:51

Sendikamız daha önce Başbakanlık’a yazmış olduğu yazılarla tüm kamu kurumlarında, veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanına atanabilmek için asgari lise ve dengi okul mezunu olmanın yeterli sayılması ile kamu kurumlarında görev yapan personelin söz konusu kadroya sınavsız geçiş imkânından yararlandırılması hususunda gerekli çalışmaların yapılmasını talep etmişti.

Devlet Personel Başkanlığı’ndan görüş istenmesi üzerine gelen 24.10.2011 tarih ve 20077 sayılı cevabi yazıda, “…kamu kurum ve kuruluşlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde idari hizmetler grubunda düzenlenen kadrolardan veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadroya yapılacak atamaların görevde yükselme mahiyetinde bir atama olarak değerlendirilmemesi…” belirtilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığı’nın anılan görüşü doğrultusunda sendikamız tarafından 1128 sayılı ve 25.11.2011 tarihli bir yazı yazılarak, Başbakanlık Merkez Teşkilatında (Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve diğer birimler) görev yapan personelin “veri hazırlama ve kontrol işletmeni” unvanına sınavsız geçiş imkânından yararlandırılması hususunda gerekli çalışmaların yapılması talep edilmiştir.