Geri

ADALET BAKANLIĞI KİK TOPLANTISI’NIN SONUÇLARINI SORDUK

30 Eylül 2011, Cuma | 16:05

2011 yılı Nisan ayı içerisinde yapılan Kurum İdari Kurul toplantısında, yargı çalışanlarının dile getirmiş olduğumuz sorunlarının çözümüne yönelik alınan kararlar hakkında, Adalet Bakanlığı tarafından uygulanıp uygulanmadığı Sendikamızca takip edilmektedir.

Sendikamız Kurum İdari Kurulu toplantısı neticesinde alınan kararların hangilerinin hayata geçirildiğini, uygulanmayan kararların gerekçelerini ve ne zaman uygulanacağını Adalet Bakanlığı’na yazmış olduğu 29.09.2011 tarih ve 981 sayılı yazı ile sormuştur.

Türk Büro-Sen konunun takipçisi olarak, Bakanlık’tan gelecek yazıyı internet sitemiz aracılığıyla üyelerine duyuracaktır.