Geri

GENÇLİK SPOR'DA Kİ İLÇE MÜDÜRLERİ NE ARAŞTIRACAK?

26 Eylül 2011, Pazartesi | 21:22

Bilindiği üzere, 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54. maddesi ile 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna geçici 12. maddesi eklenmiştir.

Söz konusu düzenlemeyle, 17.08.2011 tarihi itibariyle, Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında ilçe spor müdürü kadrolarında bulunanların görevleri sona ermiş, bu kişiler yeni ihdas edilen araştırmacı kadrolarına atanmışlardır. Görevde Yükselme Sınavı ile taşra teşkilatında ilçe müdürü olanlar, yeni düzenleme ile atandıkları araştırmacı kadrolarında neyin araştırmasını yapacaklar? Yoksa bu düzenleme hükümetin Gençlik ve Spor Bakanlığında ki sınavla atanan yöneticileri boşa çıkartarak, kadrolaşma amacına mı hizmet etmektedir?

Kariyer ve liyakat ilkeleri uyarınca, görevde yükselme sınavında başarılı olarak, Gençlik ve Spor Müdürlüğü taşra teşkilatı ilçe spor müdürü kadrolarına atanan personelin tümünün, ihdas edilen araştırmacı kadrolarına atanması, Anayasa'nın 2. maddesinde ifadesini bulan, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği, yani sosyal devleti gerçekleştirme amacına aykırıdır. Yine Anayasanın devletin temel amaç ve görevlerini ortaya koyan, 5. maddesindeki; 'kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırma' görevi ihlal edilmektedir.

İlçe spor müdürlerinin, kariyer ve liyakat ilkeleri uyarınca, görevde yükselme sınavında başarılı olarak hak ettikleri bu kadrolara atandığı hususu dikkate alınarak, yapılan düzenleme sonucunda oluşan mağduriyetlerinin giderilmesi için Sendikamızca Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yazılan 22.09.2011 tarih ve 958 sayılı yazı ile talepte bulunulmuştur.