Geri

KAMU TAŞITLARI KANUNU BAKANLARI DA KAPSASIN

19 Eylül 2011, Pazartesi | 14:05

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİ VE TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI SAYIN FAHRETTİN YOKUŞ’UN KAMU TAŞITLARI KANUNU TASARISI İLE İLGİLİ YAPMIŞ OLDUĞU YAZILI BASIN AÇILAMASIDIR:

Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştıktan sonra, Maliye Bakanlığı tarafından Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği tasarı, bilindiği üzere kamu araçlarının özel işlerde kullanılmasını ve amaç dışı kullanımlarda ağır cezaları kapsamaktadır.

Kamuoyunca malum olduğu gibi, bütçenin akaryakıt ve yağ alım kalemlerine harcanan miktar bir önceki yıla göre 135 milyon liralık bir artışla 1 milyar 145 milyon liraya yükselmiştir. Bu kalemde amaç dışı kullanım sonucu yapılan harcamalar, Milli Gelirimize vurulan baltadan başka bir şey ile açıklanamaz.

Kamu Taşıtları Kanunu Tasarısı’nı Destekliyoruz

Tasarı ile ilgili gelişmeler, basına; memurlara uyarı niteliğinde yansımaktadır. Kamu çalışanlarının hakları kadar ülkemizin hak ve menfaatlerini de savunmayı ilke edinmiş Türk Büro-Sen olarak, Kamu Taşıtları Kanunu Tasarısı’nı, Başbakanlık’ın 2005/14 sayılı Genelgesi çiğnenerek konfederasyonun görüşleri alınmadan hazırlanmış olmasına rağmen destekliyoruz. Devletine hizmet etme gayesinde olan Türk memurunun, kamu araçlarına çip takılmasından ve söz konusu harcama kaleminin sıkı sıkıya denetlenmesinden yana bir kaygısı olamaz.

Elbette ki, üzerinde tüyü bitmemiş yetiminin hakkının bulunduğu kamu mallarının amaç dışında kullanılması engellenilmelidir. Bunun için kurulması planlanan "Taşıt Tanıma, İzleme ve Kontrol Sistemi" devreye sokulmalı ve kamu hizmeti haricinde kullanımlar olmuş ise cezalandırılmalıdır.

Kamu Araçlarına Kasko Yapılmalı

Kamu Taşıtları Kanunu Tasarısı hazırlanırken, tasarı da eksik kalan bir husus vardır. Daha önce de sendikamız tarafından Maliye Bakanlığı’ndan ve ilgili yerlerden talep edildiği üzere; kamu araçlarının kasko sigortaları yapılmalıdır. Nasıl ki özel araçlar için kasko sigortası son derece gerekliyse, kamu araçlarının da meydana gelebilecek bir kaza sonucunda oluşacak hasarı karşılanabilecek hale gelmelidir.

Tasarı Türkiye Büyük Meclis’i, Bakanlıklar ve Başbakanlık’ta da Uygulansın

Yıllardır kamu çalışanlarının en gür sesi ve en köklü temsilcisi olan Türk Büro-Sen olarak, bu kanun tasarısını bir adım daha öteye götürmeyi teklif ediyoruz. Kamu dairelerinde memurlara yapılacak olan kamu araçları denetimi, Türkiye Büyük Meclisi’nde, Bakanlıklarda ve Başbakanlık’ta da yapılmalıdır. Tıpkı memurlar gibi üst bürokratlar ve siyasetçiler de, kamu araçlarını amaç dışı kullanıp kullanmadıklarının hesabını verebilmelilerdir. Hatta kullanılan özel uçakların da amaç dışı kullanılıp kullanılmadığına bakılmalıdır.

Kamu mallarının amaç dışı kullanılmaması ve ülke ekonomisini sekteye uğratmaması için, Bakanlar Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları (KİT’lerde dahil olmak üzere) çıkarılacak yasa kapsamı altına alınmalıdır. Aksi takdirde, sadece kamu görevlilerini kapsayacak bir yasal düzenlemenin arzu edilen sonucu vermeyeceği gerçeği ile kapsamın genişletilmesi konusunda hükümeti hassas davranmaya davet ediyoruz.

19.09.2011