Geri

MALİYE’DE BİR VHKİ HİKAYESİ

15 Eylül 2011, Perşembe | 10:12

Türk Büro-Sen, kamu çalışanları sendikaları kanunu çıktığından bu yana hizmet kolunda yetkili sendika olmuştur. Sendikamız 10 yıldır yetkili sendika olarak kamu çalışanlarının hak ve menfaatleri için mücadele etmesine rağmen, Maliye Bakanlığı’nda yetkiyi 2006 yılında elde etmiştir.

Kurumda yetkili olduğu günden bu yana, Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği kadrosunun çalışanlara sınavsız olarak verilmesi adına her platformda mücadele vermiştir.

Sendikamızın yetkili olmasından dolayı, gerek toplu görüşme süreçlerinde gerekse kurum idari kurullarında VHKİ kadrolarının sınav şartı aranmadan verilmesi ile ilgili talebi ileten her zaman Türk Büro-Sen olmuştur.

Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda konu ile ilgili düzenlemenin yapılmasının ardından bazı sendikaların, emek hırsızlığı yapmaya başladıkları ve Türk Büro-Sen’in başarısının üstüne konmaya çalıştıkları kamu çalışanlarının dikkatinden kaçmamaktadır.

EMEK HIRSIZI, YANDAŞ SÖZDE SENDİKALARIN YALANLARINI BİR KEZ DAHA KİRLİ YÜZLERİNE VURMAK İÇİN KRONOLOJİK OLARAK ORTAYA KOYDUK.

İŞTE TÜRK BÜRO-SEN’İN MALİYE BAKANLIĞI VE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDA VHKİ KADROLARININ SINAVSIZ VERİLMESİ İÇİN YAPMIŞ OLDUĞU MÜCADELENİN KRONOLOJİK TARİHİ:

02.02.2007: Müsteşar Hasan Basri Aktan ile görüşme yapılmış ve sendikamız tarafından hazırlanan VHKİ unvanlarının sınavsız verilmesi talebini de içeren rapor Müsteşara sunulmuştur.

15.02.2007: Sendikamız tarafından hazırlanan rapor Maliye Bakanı, Müsteşar, Personel Genel Müdürü, GİB Başkanı ve Başkan Yardımcılarına iletilmiştir. Raporda personelin sorunlarının yanı sıra, VHKİ kadrolarının sınavsız şekilde verilmesi de talep edilmiştir.

27.02.2007: GİB Başkanı Osman Arıoğlu ile yapılan görüşülmede söz konusu talebimiz iletilmiştir.

22.03.2007: Türkiye Genelinde yapılan eylemde konu kamuoyunun dikkatine taşınmıştır.

01.12.2007: GİB Başkanı Mehmet Akif Ulusoy ile yapılan görüşmede VHKİ kadrolarının sınavsız verilmesi dile getirilmiştir.

25.02.2008: GİB Başkanı Mehmet Akif Ulusoy ile makamında tekrar bir görüşme gerçekleştirilerek, talebimizle ilgili süreç takip edilmiş ve kendisine konu ile ilgili bir rapor sunulmuştur.

30.05.2008: GİB Başkanı Mehmet Akif Ulusoy ile sendika heyetimiz konu ile ilgili görüşmüştür.

17.10.2008: Devlet Personel Başkanlığı’ndan VHKİ kadrolarının sınavsız verilip verilemeyeceğine dair görüş istenmiştir.

14.11.2008: Devlet Personel Başkanlığı VHKİ, unvanlarının sınavsız verilebileceğine dair görüş bildirmiştir.

25.12.2008: Sendika yetkilileri ile bakanlık bürokratları toplantı gerçekleştirmiştir.

05.02.2009: Vergi Konseyine sendikamız tarafından sunulan raporda VHKİ kadrolarının sınavsız verilmesi talep edilmiştir.

20.03.2009: GİB Başkanı Mehmet Kilci ziyaret edilmiş ve VHKİ kadrolarının sınavsız verilmesi talep edilmiştir

03.04.2009: GİB ve İnsan Kaynakları Daire Başkanı Bülent Büyükdıgan ile VHKİ’nin sınavız verilmesi hususunda görüşme yapılmıştır.

05.05.2009: Tüm illerde VHKİ unvanın sınavsız verilmesini de kapsayan taleplerimizle ilgili kitlesel basın açıklaması yapılmıştır.

15.05.2009: GİB Başkanı Mehmet Kilci ziyaret edilmiştir. Ziyarette söz konusu talebimiz gündeme getirilmiştir.

25.05.2009: Türkiye Genelinden gelen Maliye çalışanları ile Maliye Bakanlığı önünde büyük çaplı bir eylem gerçekleştirilmiştir.

16.06.2009: Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı Bürokratları, İl Defterdarları ve Vergi Dairesi Başkanlarını Kapsayan 121 Yöneticiye Sendikamız tarafından mektup yazılmıştır.

03.07.2009: Vergi Konseyi ziyaret edilerek, söz konusu talep dile getirilmiştir.

03.02.2010: Maliye Bakanına ve Gelir İdaresi Başkanına taleplerimizin yerine gelmemesi durumunda AİHM gidileceğine dair mektup gönderilmiştir.

18.03.2010: Maliye Bakanına yönelik toplu faks eylemi yapılmıştır.

26.05.2010: Vergi Konseyine yeniden bir rapor sunularak, VHKİ kadrolarında sınav şartı kaldırılması istenmiştir. Sendikamız tarafından hazırlanan rapor, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna, AKP, CHP, MHP Grup Başkanvekilliklerine, Maliye Bakanına ve Gelir İdaresi Başkanına gönderilmiştir.

07.02.2011: GİB İnsan Kaynakları Daire Başkanı Yusuf Çilkoparan konu ile ilgili olarak ziyaret edilmiştir.

02.03.2011: Personel Genel Müdürü Ümit Aksoy’a makamında yapılan ziyarette talebimiz iletilmiştir.

Ayrıca sendikamız her yıl Vergi Haftası münasebetiyle yapmış olduğu basın açıklamasıyla da, konuyu kamuoyunun gündemine taşımıştır.

2007- 2008-2009-2010 yıllarında yapılan Toplu Görüşmelerde, hükümet yetkililerine VHKİ kadrolarının sınavsız verilmesine dair talebimiz iletilmiş, görüşmeler esansında konuyla ilgili girişimlerde bulunulmuştur.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

“Kurum idarî kurulları

Madde 22 – Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere, eşit sayıda kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikaca, üyeleri arasından belirlenen temsilcilerin katıldığı kurum idarî kurulları oluşturulur. Bu kurullar yılda iki kez toplanır.”

SENDİKAMIZIN KİK TOPLANTILARINDAKİ MÜCADELESİ:

Maliye Bakanlığı:
04.11.2008: Tarihli KİK Toplantısında
28.04.2009:Tarihli KİK Toplantısı Taleplerimiz Yerine Getirilmediği İçin Terk Edilmiştir.
20.10.2009: Tarihli KİK Toplantısında
27.04.2010: Tarihli KİK Toplantısında
19.10.2010: Tarihli KİK Toplantısında VHKİ’nin sınavsız verilmesi talebini iletmiştir.
28.04.2011: VHKİ sınav şartı 19 Mart 2011 tarihinde kaldırılmıştır.

GİB:

22.04.2008: Tarihli KİK Toplantısında
23.10.2008: Tarihli KİK Toplantısında
22.04.2009: Tarihli KİK Toplantısı Taleplerimiz Yerine Getirilmediği İçin Terk Edilmiştir.
10.11.2009: Tarihli KİK Toplantısında
04.05.2010: Tarihli KİK Toplantısında
23.11.2010: Tarihli KİK Toplantısında
26.04.2011: Tarihli KİK Toplantısında VHKİ’nin sınavsız verilmesi talebi yinelenmiştir.

…VE SENDİKAMIZIN TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ:

Maliye Bakanlığı’nda 19 Mart 2011 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığında 9 Eylül 2011 tarihinde kararın Resmi Gazetede yayımlanması ile VHKİ sınav şartı kaldırılmıştır.

“Büyük olmak için hiç kimseye dalkavukluk etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes sana karşı çıkacaktır, fakat sen buna dayanıklı olacaksın, önüne sonu gelmeyen engeller çıkacaktır. Kendini büyük değil; küçük, zayıf, kimsesiz ve araçsız kabul edecek, kimseden yardım gelmeyeceğine inanmış olarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana “BÜYÜKSÜN” derlerse bunu söyleyenlere güleceksin!…” Mustafa Kemal ATATÜRK

Evet Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz sözlerinde ifade ettiği gibi, Türk Büro-Sen hiç kimseye dalkavukluk etmeden, hiç kimseyi aldatmadan, ilke ve idealleri doğrultusunda yılmadan, bıkmadan, usanmadan haklı taleplerinin mücadelesini her platformda vermekte ve başarıların altına imza atmaktadır.
Ne yazık ki; Türk Büro-Sen’in bu başarılarının üstüne konmak isteyen emek hırsızları Maliye çalışanlarını aldatmaya devam etmektedir.
Ama, şurasını kimse unutmasın ki; Maliye çalışanları kimin gerçekten kendileri için mücadele ettiğini bilecek kadar şuurlu ve kendileri için mücadele edenleri yalnız bırakmayacak kadar da onurludurlar.