Geri

ANAYASA ÇALIŞTAYI 17 EYLÜL’DE ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

13 Eylül 2011, Salı | 11:01

Aralarında Türkiye Kamu-Sen’in de bulunduğu 70 sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Türk Dayanışma Konseyi’nin organize ettiği Anayasa Çalıştayı 17 Eylül 2011 Cumartesi günü çalışmalarına başlıyor.

Hükümetin seçim öncesinde dile getirdiği yeni Anayasa kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarda, daha demokratik, insan haklarını ön plana çıkaran, özgürlükçü, çevreci, milli ve manevi değerlerimizi gözeten ve toplumun tüm kesimlerince kabul gören bir Anayasa hazırlanması için temel ölçütler ortaya konulacak.

Ülkemizin seçkin üniversitelerinden, konularında uzman 30’un üzerinde akademisyen, memur, işçi, ev hanımı, emekli gibi sosyal kesimlerin temsilcilerinden oluşan çalışma ekibinin, komisyonlar oluşturularak Anayasa Çalıştay’ına katkıda bulunması planlandı.

Çalıştay çerçevesinde 3 ayrı komisyon oluşturuldu. Her komisyonda uzmanların, hukukun değişik dallarından akademisyenlerin ve sosyal kesim temsilcilerinin yer almasına özen gösterildi.

Buna göre, Anayasanın yapım usulü, Anayasada hâkim olan temel ilkeler, Anayasa değişikliğinin denetimi, başlangıç kısmı, devletin nitelikleri gibi konular Yöntem ve Genel Esaslar Komisyonu’nda ele alınacak.

Temel Haklar ve Özgürlükler Komisyonu’nda kişi hakları, sosyal ve ekonomik haklar, siyasi haklar, uluslar arası sözleşmeler, din ve vicdan hürriyeti, basın hürriyeti, yüksek öğretimde kılık kıyafet, anadilde eğitim, din eğitimi, Anayasal ödevler, sendikal faaliyetler, vatandaşlık tanımı gibi konular görüşülecek.

Devlet Teşkilatı Komisyonu ise siyasi partiler ve seçim sistemi, cumhurbaşkanının yetkileri, hükümet sistemi, yargının yapılandırılması, idarenin yapılandırılması, asker-siyaset ilişkisi, Milli Güvenlik, Yüksek Askeri Şura kararları, Genel Kurmay Başkanlığı, olağanüstü yönetim usulleri ve bağımsız kuruluşlar gibi konularda çalışma yapacak.

Çalıştayla ile ilgili gelişmeler süreç içerisinde yapılacak basın toplantıları ile ayrıca kamuoyuna duyurulacak.

Anayasa Çalıştay’ı kapsamında oluşturulan komisyonların, çalışmalarını Ekim ayına kadar tamamlaması ve çalıştaydan çıkacak sonuçların Ekim ayı içinde geniş katılımlı bir toplantı ile basın ve kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor