Geri

ÇSGB ÖNÜNDE SÜRGÜNLERİ VE TORBA YASAYI PROTESTO ETTİK

02 Şubat 2011, Çarşamba | 15:46

Türk Büro-Sen 02.02.2011 günü saat 13:00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, bir basın açıklamasında bulundu. Yapılan basın açıklamasına, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal Karapınar, Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, Türk Büro-Sen Genel Merkez Yöneticileri, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların Genel Merkez Yöneticileri, Türk Büro-Sen Ankara Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda üye katıldı.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş yapmış olduğu basın açıklamasında, “Siyasi iktidarın iş başına geldiği 8 yıllık dönemde, kamudaki sürgün ve kıyımlar had safhaya ulaşmıştır. On binlerce memur haksızlığa uğramış, hükümetle davalık olmuştur. Siyasi iktidar çalışanları “bizden olanlar ve olmayanlar” diye ikiye bölmüştür. Kamu çalışanları iktidar tarafından, devletin değil hükümetin memuru olmaya zorlanmaktadırlar. Akp iktidarı yapmayı planladığı yeni düzenlemelerle de kamu çalışanlarını hükümetlerle gelen ve hükümetlerle giden memurlar durumuna getirmek istemektedir.” dedi.

Kamuda Sürgün ve Kıyımlar Had Safhadadır

Hükümetin yapmış olduğu ayrımcılığı sendikal ayrımcılıkla da pekiştirdiğini dile getiren Genel Başkan Fahrettin Yokuş, İktidarın koynunda büyütülen sendikalara üye olmayan memurlar “hasım” ilan edilmişlerdir. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların bazı genel başkanlarından, şube başkanlarına, il- ilçe temsilcilerine kadar uzanan sürgün ve zulümler yaşanmıştır. Bu süreçte, 125 sendika şube başkanımız ve yöneticimiz sürgüne gönderilmiştir. Türkiye Kamu-Sen, haksızlığa uğrayan 35 bin üyesi adına dava açmak durumunda kalmıştır. Kamudaki yandaş kayırmacılığı ile memurların demokratik haklarının verilmeyişi, geçtiğimiz yıl İLO’nun gündemine taşınmış, Türkiye tarihinde ilk defa İLO tarafından kara listeye alınmıştır. Kamu kurumlarındaki sürgün ve kıyımların bir örneği de, bugün önünde toplandığımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yaşanmaktadır. Sendikamızın Ankara 10 Şube Yönetim Kurulu üyesi olan Harun Gül, sürgüne maruz kalmıştır. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 18. maddesinde ki, “… Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerini işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmedikçe değiştiremez. Kamu işvereni, kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayrım yapamaz….” hükmü, Çalışma Bakanlığı yöneticileri tarafından açıkça ihlal edilmiştir. Sendikamızın Ankara 10. No’lu Şube Yönetim kurulu Üyesi Harun Gül, Bakanlığın 15.09.2010 tarih 3729 sayılı karar ile 27 Eylül-28 Ekim 2010 tarihleri arasında İS-GÜM’de, 01.11.2010-17.12.2010 tarihleri arasında Kocaeli, İstanbul, Bursa, Adana, İzmir ve Kayseri’de geçici olarak görevlendirmiştir. Çalışma Bakanlığı Yetkililerinin kanun tanımaz tavrı ve sendikal ayrımcılığı bununla da kalmamış, Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Harun Gül bu defa 22.01.2011-10.02.2001 tarihleri arasında Bursa’da geçici görevlendirilmiştir. Bakanlık Yöneticileri bununla da yetinmeyerek, sendika şube yönetim kuruluna seçildiği günden itibaren yasal hakkı olan sendikal iznini kullanma talebi de karşılıksız kalmış, geçici görevle Bursa’ya gönderildikten sonra sendikal izin onayı çıkartılmıştır. Ayrıca, sendikal iznini Bursa dışında kullanamayacağını ifade eden bir yazı kendine tebliğ ettirilerek baskıların boyutu tahammül sınırlarını aşmıştır.” dedi.

Kanunu uygulamakla yükümlü olan Çalışma Bakanlığı’nın kanunu çiğnediğini ifade eden Genel Başkan Fahrettin Yokuş, “Mezarda emeklilik düzenlemesini hayata geçiren siyasi iktidar, şimdi de emeklilik süresini dolduran ve kendi yandaşı olmayan memurları emekli edebilmek için her türlü baskı ve zorbalığı uygulamaktadır. Bu zalimce uygulamalardan bir çok bakanlıkta olduğu gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanları da nasibini almaktadır. Emekliliği dolmuş, 8 tane kamu görevlisi geçici görevlendirmelerle il il dolaştırılmaktadır. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıllarda Toplu Görüşmelerde memurların geçici görevlendirme sürelerinin yılda 2 ayı geçemeyeceği Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulmuştu.” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Hükümet, Zemzemle Zehiri Birine Karıştırarak Memurlara Sunuyor

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş sözlerini şöyle sürdü: “Kamu çalışanları ile Toplu Görüşmede mutabakata vardığı konuların bir kısmı ile kamu görevlilerinin temsilcilerine sormadan, onların geleceğini karartan mevcut haklarını geriye götüren düzenlemeleri Torba Yasa içine doldurmuştur. Tabiri Caizse, zemzemle zehiri birbirine karıştırmıştır. Bu karışımı 2,5 milyon memura zorla içirmek istemektedir. Torba Yasa, kamu çalışanı kavramını kaldırarak, kamuda taşeronlaşmanın önünü açmaya yöneliktir. Esnek çalışma sistemi ile mesai mefhumu ortadan kalkacak, böylece kamu düzeninde büyük bir kaos yaşanacaktır. Sürgünler ve kıyımlar Türkiye Kamu-Sen’i ve onun şerefli mensuplarını asla yıldırmayacaktır. Türkiye Kamu-Sen’in ve Türk Büro-Sen’in şerefli mensuplarına yapılan haksızlıklar giderilene kadar konun takipçisi olacağız. Hükümet, torba yasayla kamu çalışanlarını torbaya sokamayacaktır. Torba Yasa ile Gasp edilmek istenen haklarımızın, Uluslar arası Hukuk dahil her platformda mücadelesini vereceğimizi buradan bir kere daha ifade ediyorum. Kamu çalışanlarını haklarını geriye götüren ve kendilerini torbaya sokmak isteyenlerden hesap soracaktır”.

Sloganlar eşliğinde devam eden basın açıklaması, olaysız şekilde sona erdi.
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 56