Geri

UZMAN ÇAVUŞLUKTAN DİĞER KURUMLARA GEÇEN PERSONELİN DİKKATİNE

24 Kasım 2010, Çarşamba | 13:24

657 sayılı yasada yazılı sınıflar arasında yer almayan Uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra başka bir kadroya atanan personelin 657 sayılı yasanın 71. maddesi uyarınca emsallerinin seviyesine geldikleri tarihe kadar terfileri durdurulmaktadır.

Ancak söz konusu durum ile ilgili olarak; Danıştay 10. Dairesi’nin 1998/2862 Esas, 1999/29 Karar sayılı ve Adana 1. İdare Mahkemesi’nin 2010/598 Esas, 2010/1305 Karar sayılı ilamlarında açıkça belirtildiği üzere; 657 sayılı yasaya tabi olmayıp uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra görevinden ayrılıp 657 sayılı yasaya tabi olarak ataması yapılan kişiler hakkında, olayda sınıflar arası değişiklikten söz edilemeyeceği sonucuna varılarak, 657 sayılı yasanın 71. maddesinin son fıkrasında yer alan “Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.” hükmünün uygulanması suretiyle emsallerinin seviyesine geldikleri tarihe kadar terfilerinin durdurulmasına ilişkin olarak tesis edilen işlemler mevzuata ve hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Bahsi geçen mağduriyeti yaşayan üyelerimize, bir dilekçe ile idareye başvurmalarını, olumsuz yönde bir yanıt almaları takdirde ise yargı yoluna giderek haklarını aramaları gerektiği duyurulur.