Geri

4-B’LİLERİN MESAİ ÜCRETLERİNDEN SİGORTA PİRİMİ KESİLMESİNE İTİRAZ ETTİK

24 Kasım 2010, Çarşamba | 13:23

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yazılan 21.04.2010 tarih ve 5621001 sayılı yazıda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde çalışan ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan personele yapılan fazla çalışma ödemelerinden sigorta primi kesilmesinin gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu idari işlem, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aykırı düzenlemeler içermekte ve bu aykırılık nedeniyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde bahsi geçen, aynı hukuki statüde olanların maddi kayıplarına neden olmaktadır.

Söz konusu mağduriyetin giderilmesi adına Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde 2010/2444 Esas numarası ile dava açmış bulunmaktayız.

Başlattığımız hukuki mücadele ile ilgili gelişmeler sendikamız internet sayfasından duyurulacaktır.