Geri

İDARİ YARGI ÇALIŞANLARI İÇİN DAVA AÇTIK

24 Kasım 2010, Çarşamba | 13:22

Adalet Bakanlığı çalışanları olan Adli ve idari Yargıda görev yapan personele havuz paralarının dağıtımında eşit davranılmadığı bilinmektedir. İdari Yargı alanında görev yapan personel de Adalet Bakanlığı çalışanı olmasına karşın Adli Yargıda görev personelden daha az miktarda havuz parası almaktadır.

Bu husus Anayasa Mahkemesi’nin 21.11.2007 Resmi Gazete tarih ve 26707 sayılı kararında da açıkça belirtilmiştir. Bahsi geçen karar incelendiğinde; İdari yargı çalışanlarının Adalet Bakanlığı personeli olduğu ve bu yönü ile de havuza katkı oranına bakılmaksızın eşit ölçülerde havuz parası alması gerektiğinin açıkça ortada olduğu görülecektir. Anılan kararda havuz paralarının yargı çalışanları arasında eşit dağıtılması konusunda bir karar verilmiş olmasına karşın 03.08.2010 tarih ve 2010/146 no’lu Adalet Bakanlığı Genelgesi’nde havuz paralarının yine idari yargı çalışanlarını anayasa mahkemesi kararına rağmen mağdur etmektedir.

Söz konusu eşitsizliğin giderilmesi adına Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde 2010/2445 Esas numarası ile dava açmış bulunmaktayız.

Türk Büro-Sen olarak üyelerimizin haklarını korumaya ve haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz.