Geri

ARAŞTIRMAMIZ BÜYÜK SES GETİRDİ

23 Kasım 2010, Salı | 12:19

Türk Büro-Sen Ar-Ge Merkezinin, Temmuz ayı içerisinde yapmış olduğu ve bir yazılı açıklama ile basına duyurduğu, KPSS sınavına girmeden memuriyet hakkı elde edenler ile ilgili araştırma raporunun yankıları hala devam ediyor. İlk yayınlandığı dönemde ulusal ve yerel medyada çokça yer bulan araştırma raporumuz, son günlerde tekrar gündeme geldi.

Araştırma raporumuza istinaden Başbakan Tayyip Erdoğan’a TBMM nezdinde soru yönelten CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, aşağıda ki ifadelere yer verdi:

“Resmi açıklamalara göre 3 milyon, güvenilir ekonomistlerin 2010 Temmuz ayı işgücü-istihdam-işsizlik verilerini dikkate alarak yaptıkları araştırmalara göre 5 milyon 804 bine çıktığı görülen işsiz sayısı, ülkemizdeki gençlerimizin geleceğini karartmaya devam ederken, AKP iktidarının anayasanın sosyal devlet, sosyal adalet ve eşitlik ilkelerini görmezden gelerek, el altından kendi çevrelerinin ve yandaşlarının geleceğini inşa ettiğinin ortaya çıkması kamuoyunun haklı tepkilerine neden olmaktadır.

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro Sen tarafından hazırlanan ve 21 Kasım 2010 tarihli bazı ulusal basın organlarında yer alan rapor, AKP hükümetinin ‘adeta’ adalet, hukuk ve ahlak anlayışının belgelemektedir.

1 Ocak 2003- 31 Ağustos 2009 tarihleri arasının incelendiği raporda; milyonlarca işsiz yurttaşımız ekmeğine ulaşabilmek için KPSS’ na hazırlanırken, AKP hükümetleri döneminde; Başbakanlık, Bakanlıklar, Valilik ve Büyükşehir Belediyelerinde, KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilen “istisnai kadroların” doldur boşalt yöntemiyle kullanılarak, AKP’li Bakanlar, AKP’li Milletvekilleri başta olmak üzere eş, dost ve yandaş binlerce kişinin KPSS sınavına girmeden kamuda memur yapıldığı belgelenmiştir.

Bu bilgilere ışığında;

1- Başta Başbakanlık olmak üzere, diğer bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarında AKP hükümetinin işbaşına geldiği tarihten bugüne kadar “özel kalem ve basın müşavirliği” gibi istisnai kadrolar kullanılarak sınavsız kaç kişi memur yapılmıştır?

2- AKP hükümetleri döneminde ‘istisnai kadrolara’ atananlardan kaç kişi, bilahare başka kurum ve yada görevlere geçiş yaptırılmıştır?

3- Söz konusu raporda, Diyanet İşleri Başkanlığına, 50 yaş sınırında ve ilkokul mezunlarının da memur olarak atandığı bilgisi yer almıştır, bu bilgi doğru mudur? Doğru ise, Başbakanlık dahil olmak üzere kamu kurumlarında bu şekilde kaç kişi istihdam edilmiştir?

4- TOKİ’de eski ve yeni olmak üzere kaç AKP Milletvekili, AKP kurucusu ya da yöneticisi yakını, KPSS şartı aranmadan memur yapılmıştır?”

Basının geniş yer verdiği ve manşetlere taşıdığı Türk Büro-Sen’in araştırma raporunun ışığında, Başbakan’ın İzmir Milletvekili Sayın Ayhan’ın yöneltmiş sorulara nasıl bir cevap vereceği kamuoyunda merak uyandırdı.

Türk Büro-Sen titizlikle yapmış olduğu araştırma sonucunda elde ettiği ve basın ile paylaşmış olduğu bilgiler ile ilgili taraflardan bir açıklama yapılmasını, kamuoyunu vicdanını rahatlatma açısından kıymetli bulmaktadır. Bundan sonrada emek hırsızlığı ve çalışanların mağdur edilmelerine karşı mücadelemiz ve araştırmalarımız devam edecektir.