Geri

TÜRKİYE KAMU-SEN’DEN MEMURLARA UYARI

13 Kasım 2010, Cumartesi | 10:00

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİ, TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI FAHRETTİN YOKUŞ'UN BASIN AÇIKLAMASIDIR

Memurlar, Bayram Harcamalarında Dikkatli Olmalı


Değerli Basın Mensupları ve Kıymetli Kamu Çalışanları,

Kurban Bayramı’nı kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde, düşük bütçe ile geçinmekte olan memurlarımızı aşırı ve gereksiz harcama yapmamak konusunda; özellikle kredi kartı ile taksitli kurban kesmeye yönelen memurlarımızın, dikkatli olmalarını, bütçelerini aşmamalarını, aksi halde bugüne kadar on binlerce memurun saplandığı kredi kartı batağı ile karşı karşıya kalacakları uyarısında bulunuyoruz.

Türkiye’de kredi kartı takibindeki tüketici sayısı 4 milyon 224 bin 804 kişidir. 10 milyona yakın kredi kartı sahibi, kartlarının sadece asgari ödeme tutarını ödeyebilmektedir. Bu kişilerde, borçlarını ödeyemedikleri için yasal takibata girecek risk grubundadırlar.

On binlerce Memur Kredi Kartı Batağında

2009 yılında taksite bağlanmış tüketici kredisi borcu 18 milyardır. 2010’ nun ilk on ayında ise bu tutar çoktan aşılmıştır. Mayıs 2010 itibariyle kişisel borçlanma tutarı 170 milyardır. Söz konusu tutarın 39 milyar lirasını kredi kartı borcu oluşturmaktadır.

Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen’in 2009 yılında memurlar üzerinde yaptırmış olduğu anket, memurların ekonomik sıkıntılarını somut rakamlarla ortaya koymaktadır. Kamu görevlilerinin %58’i ailesinin geçimi tek maaşla sağlıyor. Yani evlerine ikinci bir maaş girmiyor (eşleri ya da çocukları çalışmıyor). Memurların %97’si ise gelirleri ile tüm ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu da memuru borçlanmaya zorluyor. Son altı ayda borç ödemek zorunda kalan memur sayısında %53 artış olduğu gözleniyor. Maaşı harcamalarına yetmeyen memurların, %31 kredi kartına borçlanarak ay sonunu getirebiliyor. Aynı araştırma gösteriyor ki; kamu çalışanlarının %83’ü kredi kartı borçlarını düzenli ödemekte zorluk çekiyor.

Memur Ay Sonunu Kredi Kartına Yüklenerek Getirebiliyor

Memurun aldığı maaş ve hükümetin reva gördüğü zam oranı ortadadır. Ay sonunu sağa sola borçlanarak ya da kredi kartına yüklenerek geçiren memur, yaklaşan bayram öncesinde bankaların kamu çalışanlarına yapmış olduğu kampanyalarla yeni bir ekonomik felaketin içine sürüklenmek üzeredir.

Tüm vatandaşlarımız arasında kronikleşen bir sorun haline gelen kredi kartı ve banka kredileri borçları, ülkemiz insanlarını cinnet noktasına getirmiştir. İcra dosyalarının sayısı 14.5 milyona ulaşmış, geçim sıkıntısına bağlı olan boşanmalar ve hatta intihar vakaları katlanarak artmıştır. Borcunu ödeyemediği için yasa dışı işlere kalkışan ve daha da kötüsü böbreklerini satan insanlarımızın sayısı hiç de azımsanacak bir oranda değildir.

Türkiye’de Bankacılık, Halkı Sömürü Sektörüne Dönüştü

Bilindiği üzere, ülkemizde bankacılık sistemi küresel sermayenin kontrolüne girmiştir. Her yıl bankalar, rekor düzeyde kazanç elde ettiklerini basın yoluyla ilan etmektedir. Bunun tek sebebi, bankacılık sektörünün iktidarında desteği ile yüksek faizlerle “halkı sömürü sektörüne” dönüşmesidir.


Bayram kredisi adı altına, albenisi yüksek tüketici kredilerinin faiz oranlarının ve vadelerinin gerçekte ne kadar olduğu ile perde arkasındaki ödeme tutarları iyi hesaplanmalıdır. Bilindiği gibi bankalar ilan ettikleri faizlerin dışında kredilerin üstüne banka hizmeti adı altında pek çok hesapta olmayan masraf çıkartmaktadır. Başta memurlar olmak üzere, dar gelirli ve sabit ücretli çalışan insanlarımızın, kredi çekmeden önce bu hususu gözden kaçırmamalarını, dikkatli olmalarını öneriyoruz. Bütün memurları, gelirlerinin üzerinde bir borçlanmadan uzak durmalarını, ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları kendileri için tek çıkar yoldur.

Bu vesileyle, başta kamu çalışanları olmak üzere, siz değerli basın mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik ediyoruz.