Geri

HUKUK DEVLETİNİN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ, MAYDANOZ YASASIYLA YOK EDİLİYOR

04 Kasım 2010, Perşembe | 15:38

TÜRKİYE KAMU-SEN’İN 04.11.2010 TARİHLİ AÇIKLAMASIDIR:

» HUKUK DEVLETİNİN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ, HESAP VEREBİLİRLİK; MAYDANOZ YASASIYLA YOK EDİLİYOR


TBMM’si Anayasa Komisyonunda kabul edilen TCK’nın Görevi Kötüye Kullanan Kamu Görevlilerine uygulanacak cezaları düzenleyen 257. maddesinde değişiklik yapılarak, cezaların indirilmesi, Akp’nin gerçek yüzünü göstermesi bakımından oldukça manidardır. Yapılan değişiklikle yasa maddesindeki “kazanç” ifadesi çıkartılarak “menfaat” kelimesi konulan teklifle “görevinin gereklerine aykırı hareket ederek kişilerin mağduriyetine veya kamu zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan” kamu görevlisine, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülmüştür. Mevcut yasada ise bu suçun cezası “1 yıldan 3 yıla kadar hapis”tir. Buna göre “görevi kötüye kullanmak”tan ceza alan kamu görevlisi, kendisine üst sınırdan ceza verilse bile, cezası 2 yıl sınırında olacağı için “erteleme” hükümlerinden yararlanabilecek ve hapse girmeyecektir.

Bilindiği gibi Meclis Anayasa komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bir telefon konuşması ile gündeme gelen, Anayasanın 257. maddesindeki değişiklik talebi “Gökçek Yasası” şeklinde kamuoyuna yansımıştır. Görevini kötüye kullanan ve kendisine ve başkalarına haksız kazanç temin eden kamu görevlilerine verilen cezaların indirilmesi, bu saçlardan dolayı yargılanıp mahkum olan yöneticilerin cezaevine girmelerini önleyecek olan düzenleme ahlaki olmamıştır.

Daha önce aynı suçu işledikleri bilenen 49 milletvekili ile aralarında Melih Gökçek’in bunduğu onlarca belediye başkanı ve üst düzey bürokratı cezadan kurtarmayı amaçlayan tasarının TBMM’den geçmemesi gerekmektedir. Aksi halde kamu vicdanı yara alacaktır.Suçlara, mevcut yasada 1 yıl ila 3 yıl arası verilen cezaların 6 ay ila 2 yıla indirilmesi kabul edilebilir bir durum değildir.

Hiçbir ülkede suçu teşvik eden bir yasa çıkartılamaz. Anarşi, kargaşa, yasa çiğneme, usulsüzlük ve yolsuzluk özendirilemez. Yasalar caydırıcı özellik taşımalıdır. Kanun önünde herkes, ayrım gözetmeksizin eşit olmalıdır. İktidarlar tarafından üst düzeye getirilen insanların koruyup kollanılması ve işlemiş oldukları suçların cezasız kalması demokrasi ile bağdaşmamaktadır

Akp’li Anayasa Komisyonu Üyelerinin Büyük Ayıbı

Yeni bir Anayasa ile daha fazla demokrasi vaad eden Akp hükümetinin, demokrasi anlayışı son derece düşündürücüdür. Kamu çalışanlarına grev ve siyasete katılma hakkı vermemekte direnen hükümet, Görevini kötüye kullanan bürokrata, belediye başkanına ve memura hak üstüne hak vermektedir.

İktidara geldiğinde yolsuzluğu ve hortumu sonlandıracağını iddia eden siyasi irade, hortumu eline geçirince gırtlağına kadar yolsuzluğa ve istismara batmıştır. Gelecekte yaptıklarının cezasını çekmekten kurtulmak için de hukuk devletini yok etme yolunu seçmiştir.

Türkiye Kamu-Sen olarak kamuyu zarar uğratan, Görevini kötüye kullanan ve kamu kaynaklarından nemalanan kim olursa olsun hak ettiği cezaya çarptırılmalıdır. Sivil Toplum Örgütlerini, bu konun takipçisi olmaya ve kamu vicdanını yaralayacak bu yasa teklifine tepki göstermek konusunda hassasiyete davet ediyoruz.