Geri

BAŞBAKAN MEMURUN MAAŞINA GÖZ DİKTİ

03 Kasım 2010, Çarşamba | 16:34

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİ VE TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI SAYIN FAHRETTİN YOKUŞ’UN, BAŞBAKAN’IN AÇIKLAMALARINA DAİR YAPMIŞ OLDUĞU BASIN AÇIKLAMASIDIR:

Değerli Basın Mensupları, Geçtiğimiz günlerde, 2011 yılı Merkez Bütçesi ile ilgili olarak sendikamızın görüşlerini ifade eden, “2011 Bütçesi Umut Vaad Etmiyor” başlıklı bir açıklamayı sizlerle paylaşmıştık.

Yapmış olduğumuz yazılı açıklamada, yeni bütçede çalışanın yerinin olmadığını belirterek, bütçenin vergi ve faize dayalı olarak hazırlandığını ifade etmiştik.

HAKLI ÇIKTIK

Başbakan Erdoğan’ın 6. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şûrası’nda yaptığı konuşmada, “Bizim tek kaynağımız vergi” sözleri; tespitlerimizin ve ekonomik değerlendirmemizin haklılığını ortaya koymuştur.

Üretimi arttırmaya yönelik reel politikalar geliştiremeyen, işsizliği düşüremeyen, kamuda adaletli bir ücret dağılımı yapamayan mevcut hükümet, bütçe açığını kapatmak ve ekonomiyi ayakta tutabilmek için vatandaşın omzuna ağır vergi yükü yükleme yolunu seçmiştir. Bu yol, başarısız idarelerin uyguladığı, ülke kalkınmasına hiçbir katkı sağlamayan, çalışanı cezalandıran, milleti soyanı ödüllendiren bir yoldur.

BAŞBAKAN MEMURUN MAAŞINI YÜK OLARAK GÖRÜYOR


Başbakan yapmış olduğu açıklamada; “Bizim petrol kuyularımız yok. Bizim tek kaynağımız vergi. Eğer bu imkânları da biz tamamıyla yok kabul edersek o zaman memurunun maaşını veremeyen bir devlet konumuna düşeriz” ibarelerini kullanmıştır.

Devletten maaş alan 15 milyon insan (işçi,dul-yetim,emekli,özürlü vb.) varken; Başbakan Erdoğan, memur maaşlarını bahane ederek, milleti canından bezdiren vergilere sebep olarak göstermiştir.
Başbakan’ın ifadelerine göre, hükümet memurların maaşını ödeyebilmek uğruna yüksek vergi uygulamasına gitmekte, esnafı ve çalışan kesimi zorlamaktadır.

Bu tutum, Akp hükümetinin iktidara geldiği günden bu yana kamu çalışanlarını devletin sırtında bir yük olarak gördüğünün ispatlarından biridir. Memurların, büyümeye etkisi görmezden gelinemez. Hükümet, memurları devletin sırtında bir yük olarak görmekten acilen vazgeçmelidir. 8 yıldır, Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı gelirle mücadele etmekte acze düşen hükümetin kolaycılığı seçerek, dolaylı vergilerle haklı cezalandırmaya devam ettiği görülmektedir.

Ayrıca kamu kaynaklarının şaibeli ihalelerle çar-çur edildiği, kamuda savurganlığın sürdürüldüğü bir iktidar anlayışıyla beceriksiz ve keyfi yönetimlerinin bedelini memurlara ödetme anlayışını reddediyoruz. Her vesile ile devlet memurunu diline dolayan hükümetin amacının, kamu çalışanlarını köleleştirmek olduğunu icraatlarından anlaşılmaktadır.

Diğer yandan özelleştirmelerle, devlet kaynakları özelleştirilirken hem bu kurumlarda çalışanlar hem de ülkemiz mağdur edilmiştir. Kar edip etmediğine bakılmaksızın, har vurup harman savrulan KİT’ler ve milli servetimizden yer altı kaynaklarının yabancılara peşkeş çekilmesinin, küresel sermayeye mali kaynakların sömürtülmesinin sorumlusu memurlar ve vatandaş değildir. Ama ne yazık ki, Akp hükümeti kendi yanlışlarının faturasını bu millete ödetmeye çalışmaktadır.