Geri

2011 BÜTÇESİ UMUT VAAD ETMİYOR

02 Kasım 2010, Salı | 14:51

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİ VE TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI SAYIN FAHRETTİN YOKUŞ’UN YAZILI AÇIKLAMASIDIR:

2011 yılı Merkezi Bütçesi, tamamıyla seçim yatırımına yönelik ve ülkemizi ekonomik dar boğazdan kurtaracak somut çareleri içermeyen, adeta yamalı bohça şeklinde hazırlanmıştır. Asgari ücretlinin, işçini, memurun, emeklinin ve işsizlerin sorunlarına çare bulmaktan uzak; esnafın ağır vergilerle daha çok belini bükecek olan 2011 bütçesi; sadece emek örgütlerinden değil ekonomistlerden tarafından da kötü not almıştır.

Yeni bütçe tasarısı, hükümet yetkilileri tarafından;“seçim değil, büyüme bütçesi” olarak tarif edilse de; dışarıdan mal ve hizmet alımları artırılarak seçim ekonomisi uygulanacağı, taşeronlaşmanın tüm hızıyla süreceğine dair alınan kararlar gerçeği ortaya koymaktadır. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılı Merkezi Bütçesini açıkladığı 15 Ekim 2010 günü gerçekleştirilen toplantıda, 60-70 bin civarında yeni memur alınacağını ilan etmiştir. Bu yeni alınacak memurların kadrolu mu, yoksa sözleşmeli mi olacağı netleştirilmemiştir.

Önümüzdeki Yıl da Vatandaşı Ağır Vergiler Bekliyor


Genel anlamda 2011 bütçesine bakıldığında, bütçenin tam anlamıyla bir faiz ve vergi bütçesi olduğu görülmektedir. Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın omuzlarına karabasan gibi çöken dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payı %70 iken; bu durumun düzeltilmesi için hiçbir girişimde bulunulmaması, AKP’nin adaletinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Hükümet, mali hedeflerini tutturabilmek için 40 milyar liralık vergi tahsilatını dört gözle beklemektedir. 2010 yılı sonunda, vergi gelirlerinde %10.5 artış gözlenmiştir. AKP, vergi kaçakçılarına af çıkartırken, dar ve sabit gelir grubunun neredeyse tüm harcama kalemlerinde ağır vergi uygulamalarından kaçınmamaktadır. Mali strateji geliştiremeyen hükümet; 2011 yılı bütçesinde vergilerde yüzde 18'lik bir artışa gitmeyi ön görmekte ve Deli Dumrul politikası izlemeye devam etmektedir.

2011 Bütçesi, Geçim Değil Seçim Bütçesidir

Seçim sürecine odaklanmış olan hükümet, kendi önünü göremediği gibi ekonominin de önünü görememiş ve büyüme hedefi son derece düşük, cari açıkla mücadeleden uzak, işsizlik ile ilgili bir projesi bulunmayan bir bütçe hazırlamıştır. Ücret ve personel politikası, AKP iktidarı ile birlikte zenginlere kaynak aktarma aracı haline gelmiştir. 1990 yılında %42 olan bütçedeki personel payı, 2011 yılında %23 olarak planlanmıştır. Buna bağlı olarak, çalışanların milli gelirden aldıkları pay da aynı dönemde %10’dan %6’ya kadar düşmüş olacaktır. Çalışanın maaşını azaltarak, koca bir ülke ekonomisi tasarruf edemez. Böyle bir uygulama, kamu hizmetinin kalitesini azaltacaktır.

Kredi Kartı Borcuna Yapılandırma Yok


Ülkeyi sosyal patlamanın eşiğine getiren, icraları ve iflaslar artıran ve hatta intihar vakalarına sebep olan, kredi kartı borçları ile ilgili hiçbir yapılandırma yeni bütçede yer almamıştır.

Ülke Ekonomisinin İlacı: Vergi, Faiz ve Arap Sermayesi Olmamalı


2011 yılı bütçesi, üç saç ayağına dayandırılmıştır. Mali hedeflerin tutması için, hükümetin sadece 3 tane reçetesi vardır. İlki milletimizden alınan ağır vergiler, diğeri faizler, en sonuncusu da bu yıl ilk defa bütçeye giren büyüklüğü 1.5 trilyon dolara ulaşan Arap sermayesidir. Yani hükümet zalim bir padişah gibi halkı vergilerle ezecek, tefeci zihniyetiyle faizle ayakta durmaya çalışacak, bakanlık binaları, KİT arsaları, otoyollar, limanlar, büyük barajlar, hastaneler, lojmanlar, kamu malları üzerindeki imtiyazlar ve işletme haklarını bir miras yedi gibi Arap sermayesine kiraya verecektir.

Seçime yönelik alımlar devam edecek, fakat bunlar kalıcı olmayan taşeronlaşmayı arttırıcı nitelikte olacaktır. 2011 bütçesinde yine memur, işçi, emekli düşünülmemiştir. Maalesef öncelik olarak, AKP’nin seçimleri kazanması ve ülke kaynaklarının yabancılara satılması alınmıştır.