Geri

BAŞBAKANLIK’DA İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

03 Temmuz 2010, Cumartesi | 12:38

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün de içinde bulunduğu Başbakanlık Merkez Teşkilatındaki birimlerde çalışan personelin sorunlarının görüşüldüğü İstişare Toplantısı 29 Haziran 2010 tarihinde Başbakanlık binasında yapıldı. Müsteşar yardımcısı Ruhi Özbilgiç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Devlet Arşivleri Genel Müdürü Yusuf Sarınay, İstanbul 1 No’lu şube yönetim kurulundan Mehmet Akif Terzi, Osmanlı Arşivi kurum temsilcisi Ali Sarıkaya, Cumhuriyet Arşivi kurum temsilcisi Halil Ergün, üyelerimizden Emin Kutluğ katıldı. Toplantıda Nisan ayında yapılan K.İ.K toplantısında alınan kararlar gözden geçirilerek uygulamadaki aksaklıklar ele alındı. Buna göre;

1-Talebimiz olan Genel İdari Hizmetler sınıfındaki personelin bir defaya mahsus olmak üzere kadro iptal-ihdas yöntemi ile VHKİ (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni) kadrolarına aktarılması hususunda çalışma yaptırılacağı,

2-Cumhuriyet Arşivinde görevli Sözleşmeli Personel’in ek gösterge ve kıdem aylığı hususundaki problemlerin çözüm aşamasına geldiği ve en kısa zamanda sonuca gidileceği,

3-Askerden dönen personelin tekrar işe başlamasındaki aksaklıkların Maliyeden kaynaklandığı, durumun bildirilmesi halinde Müsteşar yardımcısı’nın bu konudaki mağduriyetin giderilmesi için özel çaba sarf edeceği,

4-İstanbul ve Ankara’da görev yapan lojman tahsis komisyonlarına sendikamızdan birer üye verilmesi,

5-Osmanlı Arşiv çalışanlarının otopark sorununun ortadan kaldırılması için personelin adına tescilli araçlarının tümünün Vilayet Bahçesi’ne giriş kartı çıkartılması,

6-Başbakanlıkta mesai sonrası tutulan nöbetler ve verilen hizmetler karşılığında fazla çalışma ücreti verilmesi için çalışmalar yapıldığı, bu çalışma sonuç verene dek sendikamız tarafından açılan dava sonucu Danıştay 12. Dairesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı gereği hafta sonu ve sair zamanlarda mesaiye kalınan her sekiz saat için hafta içi bir gün personele izin verilmesi

7-Devlet Arşivlerinde yayınlanan eserlerden birer adet olarak personele ücretsiz dağıtılması karara bağlanmıştır.

Görüşmelerde gerek Başbakanlık Müsteşar yardımcısı Sayın Ruhi Özbilgiç ve gerekse Devlet Arşivleri Genel Müdürü Sayın Yusuf Sarınay’ın göstermiş oldukları gayretlerden dolayı Türk Büro-Sen olarak teşekkür ediyoruz.