Geri

MALİYE’DEN TEKNİSYENLERE DE EK ÖDEME İSTEDİK

23 Haziran 2009, Salı | 13:49

213 sayılı Vergi Usul Kanunun Ek 13 üncü maddesi uyarınca, Maliye Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının merkez ve taşra kadrolarında çalışan memur ile sözleşmeli personele ek ödeme verilmesine ilişkin Usul ve Esasların 4. maddesinin (g) bendinde yer alan, “uzman tabiplere 10 puan, teknikerlere 10 puan, hemşirelere 20 puan ve İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüten şube müdürlerine 20 puan ek ödeme yapılır” şeklindeki düzenleme çerçevesinde, teknisyenlerinde ek ödemelerden faydalandırılmasını istedik.

İki yıllık yüksek okul mezunu olan tekniker unvanlı, teknisyen kadrosunda görev yapan personeller bütün ödemelerde tekniker özlük haklarından yararlanmalarına rağmen; 13.11.2008 tarihli Bakanlık Makamının onayı ile yürürlük bulan ek ödemelere ilişkin yukarıda bahsedilen düzenlemeden faydalanamamaktadırlar. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil eden ve teknisyen kadrosunda görev yapan personeller açısından mağduriyet doğuran bahse konu bu uygulamanın tekniker unvanlı teknisyen kadrosundaki memurlara da uygulanması hususundaki tereddüdün giderilmesini ve idareler arasında uygulama birlikteliğinin sağlanması hususunda da gereğinin yapılmasını 16.06.2009 tarihli ve 3289 sayılı yazımızla Maliye Bakanlığından istedik.

Konuya ilişkin gelişmelerden üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.