Geri

121 YÖNETİCİYE MEKTUP

23 Haziran 2009, Salı | 11:03

Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının sorunlarının çözümü için aylar önce başlattığımız etkinliklerimizi ara vermeden sürdürüyoruz.

Bilindiği gibi Nisan ayında yapılan Kamu İdare Kurulu tutanaklarını imzalamayarak tepkimizi ortaya koymuştuk. Bu süreçte, tüm illerde 05.05.2009 tarihinde kitlesel basın açıklamaları yapılmış, 25 Mayıs 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı’na çok kalabalık bir katılımla yürüyüş yapılarak, Bakanlığın önünde 5 saat süren oturma eylemi gerçekleştirilmişti.

Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndaki meslek kuruluşları ile görüşmeler yapılarak, sorunlarımızın çözümü adına ortak bir platform arayışına gidilmiş,bu konuda önemli mesafe kat edilmiştir.

Bu etkinlikler kapsamında, Genel Merkezimiz; Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndaki tüm üst düzey yöneticilerle, 81 İl Defterdarına ve 28 İlin Vergi Dairesi Başkanlarına mektup yazarak, çalışanların sorunlarının çözümü için samimiyetle gayret göstermelerini talep etmiştir. 121 üst düzey yöneticiye gönderilen mektup metni aşağıdadır.

Sayı:TBSGM/2009.01/3283                                                                                   12.06.2009

 

 

Sayın Ümit AKSOY
Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

2005 yılında, Maliye Bakanlığı’nın adeta “gelir” ve “gider” olarak ayrıştırılmasından sonra, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bütün birimlerinde çalışan personellerin problemlerinde maalesef artış görülmüş, var olan ve üzerine daha da eklenen sorunlar çözümsüz hale gelmiş ve personelin çözüme ilişkin talepleri karşılanmamıştır.

 Sendikamız Türk Büro-Sen, üyelerinin ve tüm Maliye ve Gelir çalışanlarının haklarını korumak, yeni kazanımlar elde etmek adına, personel açısından öncelik ve önem arz eden bazı sorunları üstlendiğimiz sorumluluğun ve misyonun bir gereği olarak defalarca Bakana, üst düzey idarecilere iletti, fakat 2005’den bu yana biriken seksen bin (80.000) civarındaki Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi çalışanlarının hiçbir sorununa çözüm bulunamadı.

 Maliye ve Gelir çalışanları o tarihten bu zamana;

 

—Çalışma barışını bozan Kurum içerisindeki ücret adaletsizliğinin giderilmesini, 

—V.H.K.İ. kadrosunun bütün personele sınavsız verilmesini, 

—Gelir İdaresi Başkanlığında 2006 ve 2007 yılında yapılan gelir uzmanlığı sınavlarından 70 ve üstü alanların atamalarının yapılmasını,

—Gelir Uzmanlığında 5 yılda 3 defa imtihana girme sınırının kaldırılmasını,

—Mevzuata ve kurumlardaki işleyişe en iyi şekilde hakim olan tüm Maliye ve Gelir çalışanlarının tamamının bir defaya mahsus olmak üzere uzmanlık kadrosuna geçirilmesini,

—Lise ve Ön Lisans mezunlarına Uzman Yardımcılığı kadrosunun verilmesini,

—Son yapılan Muhasebe Uzmanlığı sınavında personel aleyhine sergilenen katı tutumlardan artık vazgeçilmesi ve gerek Muhasebe, gerekse Milli Emlak Uzmanlıklarındaki sınava girişlerdeki süre sınırının kaldırılıp sınava girebileceklerin kapsamının genişletilmesini,

 —Ek ödeme oranlarının yeniden düzenlenmesini,

 —Özellikle Yardımcı Hizmetler Sınıfında ve engelli kadrolarında çalışan personelin beklentisi olan görevde yükselme sınavının açılmasını, beklemektedirler.

Bütün çalışanlarının taleplerini dile getirdiğimiz Kurum İdari Kurul toplantısında, isteklerimizin karşılık bulmaması neticesinde KİK toplantı tutanakları imzalanmayarak, sendikamız temsilcileri tarafından her iki toplantı da bitmeden terk edilmiştir. Sendikamız tarafından ortaya konulan bu tavır, başta üyelerimiz olmak üzere, temsil ettiğimiz tüm Maliye çalışanlarının haklarını korumak ve almak adına üstlendiğimiz sorumluluğun bir gereği idi.

Artık iki başlı hale gelen Maliye, uygulamaları ile örnek kamu kurumu olmaktan çıkarılmış durumdadır. Çalışanların görevde yükselme ve uzmanlık sınavlarında halen “gelir” ve “gider” olmak üzere ayrı yöntem uygulamasına devam edilmektedir. Gelir İdaresi, 20–30 yıllık memurları KPSS sınavı ile uzman yapmaya kalkıştı, fakat sınavları da doğru dürüst yapamadığından, her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Sonunda 4 Bin’i aşkın Gelir idaresi çalışanı, kurumları ile mahkemelik oldu. Gelir’de uzmanlaşmaya gidilirken, şeflikler ortadan kaldırıldı. Memurların büyük bir bölümünün terfi etmelerinin önüne set çekildi. Uzman olanların artan ücretleri amirlerin üstüne çıktı. Uzman olanlar, uzmanlığa sevinemedi. Uzman olamayanlar, “bizim neyimiz eksik” diyerek isyanları oynadılar. Kurumlarda huzur iyice bozuldu. % 80’i Bilgisayar başında çalışan personele Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği çok görüldü. Halbuki bu unvan, Maliye ve Gelir dışındaki tüm kurumlarda bilgisayar sertifikası olanlara sınavsız verilmektedir.

                Ayrıca kurum içinde ek ödemelerin taşra, merkez, Büyükşehir ve sınıflar arası şeklinde ayrıma tabi tutularak artırılması, çalışanları gece gündüz mesai yapmaya zorlamaktadır.

Bu nedenledir ki; Başta Büyükşehirler olmak üzere ayda 50–100 saat mesai doldurabilmek için öğle tatili dahi yapmayan, akşam mesai sonrası, bayram ve hafta sonu tatillerinde mesai yapmak zorunda kalan çalışanların sosyal yaşamları ve aile düzenleri kalmamıştır. Hatta sizlerinde bildiği gibi, geçtiğimiz yıl İstanbul’da, gece gündüz çalışan Gelir Memurlarının 7 tanesi bu yoğun tempoya dayanamayarak kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

 Yaşanan bunca sıkıntıya rağmen, büyük özveri ile hizmetlerini sürdürmeye çalışan Maliye ve Gelir çalışanları 2005 yılında bozulan huzurlarını, haksız, hukuksuz uygulamaların düzeltilmesini ve en önemlisi itibarlarının iadesini geri istemektedirler. Onlar sadece haklarını ve emeklerinin karşılığını istiyorlar.

 Sendikamızın öncülüğünü üstlendiği bu hak arayışında çözüm yeri olarak sadece Bakan, GİB Başkanı ve Müsteşarla sınırlı kalınamaz. Sorunların çözümüne, Kurumla ilgili siz Defterdarların, Vergi Dairesi Başkanlarının, Müdürlerin ve diğer çalışan tüm personel ile biz Sivil Toplum kuruluşlarının katkı sağlaması gerekmektedir. Bu nedenle sorumluluk sahibi herkesin duyarlılıkla taşın altına elini koyarak her platformda gayret göstermesi gerekmektedir. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında artan sorunların, adaletsizliklerin ve huzursuzlukların biran evvel giderilmesi, personelin karşılanamayan taleplerinin en kısa sürede çözüme kavuşturulması, kurumun saygın, verimli ve etkin bir kurum özelliğine tekrar kavuşabilmesini sağlamak, kuşkusuz tüm kurum çalışanları ve bizlerin olduğu gibi, sizlerinde istediği, hayalini kurduğu bir durumdur.

Biz YETKİLİ ve ETKİLİ sivil toplum kuruluşu olarak, 2006 yılından itibaren Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda, Maliye çalışanlarının sorunlarının çözümü için, gerek Kurum İdari Kurul toplantılarında, gerek diyalog ve uzlaşma yolu ile ve hatta hukuk yolu da olmak üzere her türlü mücadeleyi vermekteyiz. Bu güne kadar çözebildiğimiz sorunların yanında, Bakanlık Bürokratlarının tutumlarından dolayı çözemediğimiz ve çözmek için var gücümüzle çalıştığımız diğer sorunların çözümü noktasında, girişimlerimiz Bakanlık ve bürokratlar düzeyinde devam ederken, TBMM nezdinde girişimlerimizi sürdürmekteyiz.

 Seksen bine yakın kurum çalışanı sizlerinde bu konudaki girişimlerini görmek isteyecektir. Taleplerinizin karşılandığı, önerilerinizin dikkate alındığı, sorunlarınızın çözümlendiği, adil bir şekilde idare edildiğiniz saygın bir kuruma yeniden kavuşmak için ve mahiyetinizdeki personelin mutsuzluğunu ve umutsuzluğunu giderebilmek için, bunlarla bağlantılı olarak siz Defterdarlarımızın ve Vergi Dairesi Başkanlarımızın daha huzur ve barış dolu bir ortamda, daha başarılı işler ortaya koyabilmeniz için katılımlarınızı bekliyoruz.

 

Fahrettin YOKUŞ
Genel Başkan

 

Dağıtım :

Maliye Bakanlığı Müsteşarı
               Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları
               Gelir İdaresi Başkanı
               Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları
               Gelir İdaresi Daire Başkanı
               81 İl Defterdarı
               28 İl Vergi Dairesi Başkanı