Geri

İSTİŞARE TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

19 Haziran 2009, Cuma | 23:56

17-20 HAZİRAN 2009 TARİHLERİNDE ŞUBE BAŞKANI, ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İL TEMSİLCİLERİNİN KATILIMLARI İLE ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN İSTİŞARE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİDİR.


Sendikamızca sürekli olarak dile getirilen, memurlar arasında ayrımcılık yapıldığı, siyasi ve bürokratik baskıların hat safhaya ulaştığı, çalışma barışının bozulduğu, liyakat ve kariyer ilkelerinin hiçe sayılarak yandaşların işbaşına getirildiği, çalışanların mutsuz ve geleceğinden umutsuz olduğu, hususları bu defada 01-19 Haziran 2009 tarihleri arasında yapılan "98. Uluslar arası çalışma konferansının üye ülkelerinin onayladıkları ILO sözleşmelerinin gereğini yapıp yapmadıklarının incelendiği aplikasyon komitesinde" Türkiye, 87 sayılı sendika özgürlüğü ve sendikalaşma hakkının korunması sözleşmesine ilişkin ihlaller gerekçesiyle gündeme aldığı Türkiye ile ilgili görüşmelerin ardından hazırlanan sonuç raporu ile ülkemizin kamu çalışanlarının sendikal hakları başta olmak üzere tüm sendikal haklar konusunda bu güne kadar yapmadığı değişiklikleri yapabilmesi amacı ile İLO’dan teknik yardım alması gerektiği konusunda hükümetin dikkatinin çekilmesi, dile getirilerek sendikamızın haklılığı bir kere daha tescil edilmiştir.

Ayrıca, İLO’da özel paragraf (kara liste) uygulamasının bir alt müeyyidesi olarak bilinen teknik yardım sağlama konusunda işveren gurubu da onay vererek hükümetin bu konuyu kabul etmesi konusu sonuç raporunda yer almıştır.

Bu bağlamda gerçekleştirilen istişare toplantısında;

1. İLO normlarına uygun grevli toplu sözleşmeli siyaset hakkını da içeren bir yasal düzenlemenin yapılmasını,

2. Bütün kamu çalışanlarına ödenen ek ödemelerin prime esas kazanca dahil edilerek emekliliğe yansıtılmasını,

3. Bütün memurların birinci dereceye kadar ilerleyebilmeleri için kanuni düzenlemenin yapılmasını,

4. Fazla çalışma saatlerinin, ILO’nun belirlemiş olduğu üst sınır olan saatleri geçmeyecek şekilde düzenlenmesini, ücretlendirilmesinde ki saat çarpanının da toplam aylık ücretteki saatlik ücrete tekamül eden ücretin üzerine çıkarılarak, bütün kamu ve kuruluşlarında eşit şekilde uygulanmasını,

5. Bir defaya mahsus olmak üzere yardımcı hizmetler sınıfı ile engelli personelin genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfına geçirilmesini,

6. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarındaki araçların kasko sigortası kapsamına alınmasını,

7. 657 sayılı DMK’na göre istihdam edilen 4/b ve 4/c kapsamındaki personelin kadroya geçirilerek, bundan sonra 4/b ve 4/c kapsamında personel alımına son verilmesini,

8. Yiyecek yönetmeliğinin değiştirilerek, bütün kamu çalışanlarına yiyecek bedeli olarak nakden ödenmesini,

9. Giyim yönetmeliğinin değiştirilerek, giyecek ücretlerinin günün şartlarına göre yeniden tespitinin yapılmasını,

10. Toplu Görüşme priminin artırılmasını,

11. Personel Değerlendirme Formu (EK-3) formunun yeniden düzenlenerek, daha objektif ve adilane hale getirilmesini,

12. Liyakat ve kariyer ilkeleri hiçe sayılarak yapılan siyasi kadrolaşmaların önüne geçebilmek için yönetici kadrolarının görevlendirmelerle değil, görevde yükselme unvan değişikliği imtihanlarının yapılarak atanmalarını,

13. Maaş artışlarının yüzdelik olarak değil, seyyanen yapılmasını.

14. Kamu kurumlarındaki uzmanlık kadrolarının öncelikle, kurumlarda çalışan personel tarafından karşılanması,

Bu taleplerin sendikamız tarafından, 15-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan toplu görüşmelerde dile getirilmesine karar vermiş olup, Taleplerimizin yerine getirilmemesi halinde ise Anayasal, yasal ve demokratik her türlü hakkın kullanılacağını kamuoyuna saygı ile duyurulur.