Geri

ADALET ÇALIŞANLARININ NÖBET ÜCRETLERİ İÇİN ÖNERİMİZİ İLETTİK.

16 Haziran 2009, Salı | 18:32

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve şu an T.B.M.M. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda olan “Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı”nın 8. maddesi ile 657 sayılı Yasanın Ek 33. maddesinde yeni bir düzenlemeye gidilmekte olup; sendikamız tarafından özellikle Adalet çalışanlarının mağduriyetini giderebilmek adına Tasarının 8. maddesinin sonuna; “Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele nöbet ücreti ödenir.” şeklinde bir ifade eklenmesini istedik.

Komisyondaki partilerin tüm üyelerine gönderdiğimiz önerimizin kabulü durumunda; Adalet Bakanlığı çalışanlarına, özellikle de adliyeler bünyesinde görev yapan personele, normal mesai saatleri dışında kalan zamanlarında tuttukları nöbetlerin karşılığı ödenecek ve böylelikle mağduriyetleri giderilecektir.