Geri

SGK ATAMA ve YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİ YARGIYA TAŞIDIK

30 Nisan 2009, Perşembe | 08:45

Sendikamız, 22.02.2009 tarihli ve 27149 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin” 15. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendi ile 8. maddenin 1. fıkrasında yer alan “hizmet süreleri birbirine yakın personel” ifadesinin ve 11. maddede yer alan “iş yükünün önemli ölçüde azalması veya benzeri nedenlerle personele ihtiyaç duyulmaması hallerinde” ifadesinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptali istemi ile Danıştay’da dava açmıştır.

Dava dilekçesi için tıklayınız.