Geri

SGK’DAKİ 4/B’LİLERE MÜJDE!

20 Nisan 2009, Pazartesi | 13:07

Sendikamız tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Yasanın 4/B statüsünde istihdam edilen Sözleşmeli Personele İlişkin 2009 yılı Hizmet Sözleşmesinin, davalı idareye tek taraflı fesih yetkisi tanıyan 8.maddesinin (b) bendinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile açılan ve 2009/1046 Esası ile görülen davada Danıştay 12. Dairesi, 10.04.2009 tarihli kararıyla, Hizmet Sözleşmesinin davalı idareye tek taraflı fesih yetkisi tanıyan 8.maddesinin ( b ) bendinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar vermiştir.

Bahse konu bu karar ile SGK’da görev yapan 4/B’li personelin hizmet sözleşmesi idarenin tek taraflı isteği ile feshedilemeyecektir. Davamız esastan görülmeye devam etmekte olup, kararın tüm SGK çalışanlarına hayırlı olmasını diliyoruz.