Geri

SENDİKAMIZDAN İKİ ÖNEMLİ DAVA!

20 Şubat 2009, Cuma | 12:21

1- Sendikamız tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde 657 sayılı Yasanın 4/B statüsüne göre istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin “Hizmet Sözleşmesi”nin, kuruma tek taraflı ve keyfi fesih yetkisi tanıyan 8.maddesinin (b) bendinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

2- Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin “Hizmet Sözleşmesi”nin, çalışma şartlarına ilişkin 3. maddesinin 2. fıkrasının, davalı idareye tek taraflı fesih yetkisi tanıyan 8.maddesinin (b) bendinin ve hizmet sözleşmesine dayanak teşkil eden 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları”nın 6. maddesinin (b) ve (c) bentlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile yine Danıştay’da dava açılmıştır.

Davalarımızın, SGK ve Devlet Arşivleri çalışanlarına ve tüm üyelerimize hayırlı sonuçlar getireceğine inanıyoruz. Sendikamızın üyelerimiz adına çalışmaları her platformda devam edecektir.