Geri

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER DURDURULSUN

19 Şubat 2009, Perşembe | 17:16

SGK Başkanlığının 16 ilde oluşturacağı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinde Tabip,Eczacı ve Diş Tabibi görevlendirmesine çalışanlar tepki göstermeye devam ediyor.

En son İzmir’de SGK çalışanları söz konusu görevlendirmelere karşı sendikamızın önderliğinde bir basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdiler. Yapılan açıklamasında;

"1. Geçici görevlendirmeye gerekçe olarak gösterilen birikmiş olduğu iddia edilen,fatura ve reçeteler mevcut il müdürlüklerinde yasal sürede incelenmektedir.

2. Geçici görevlendirmeler ile mevcut sağlık sosyal güvenlik merkezlerindeki fatura ve reçete kontrol,ödeme işlemeleri aksayacaktır.

3. Çalıştığımız il müdürlüklerinin alt yapısı ancak 3 yılı aşkın bir sürede oluşturabilmiştir.
Görevlendirilen yerlerde ise bu alt yapı henüz bulunmamaktadır.

4. Geçici görevlendirmelerle bu işlemlerin yürütülmesi mümkün değildir.

5. Geçici görevlerin ,süresinin belirsiz olması , 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa , gönüllülük ilkesine aykırıdır.Görevlendirilen personelin barınma , görev harcırahının 10 günden fazla verilememesi ,ulaşım ve güvenlik sorunu çözülememiştir.

6. Çalıştığımız il müdürlüklerine yeni doktor ve eczacı personel ataması yapılması ,mevcut illerde personel fazla olmadığının göstergesidir.

7. Bu uygulamalarda kamu menfaati bulunmamaktadır, aksine kurum zararına yol açacaktır."

Yukarıda belirtilen geçici görevlendirmelerin hukuksal ve yapısal dayanağının olmadığı gösterdiğinden ,söz konusu işlemin iptali için hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanıyoruz.

Sosyal Güvenlik Reformunun yükünü artık kabul etmediğimizi , geçici görevlendirmeler durdurulana kadar, tüm esnek personel rejimi uygulamalarına karşı , birleşerek fiili meşru mücadelemizi iş yavaşlatma eylemi ile devam ettireceğimizi beyan ediyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdiler.
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1