Geri

SGK KONTROL MEMURLARINI BİLGİLENDİRME KATKISI

10 Şubat 2009, Salı | 16:31

Bilindiği üzere sendikamız SGK Kontrol memurlarının ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında üzerine düşen her türlü katkıyı bu güne kadar yerine getirmiştir. En son 28.10.2008 tarihinde SGK Başkanlığında yapılan ve sendikamızın yetkili sendika olarak katıldığı Kurum İdare Kurulu toplantısında kontrol memurluğu ünvanının “Sosyal Güvenlik Denetmeni” olarak değiştirilmesi yine kontrol memuru veya Sosyal Güvenlik Denetmeni ihtiyacının öncelikle kurum çalışanlarından karşılanması talebimiz imza altına alınmıştır.

Yine bilindiği üzere sendikamız 20.07.2007 tarihinde 26588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliğinin 4.Maddesinin 1.fıkrasının b ve c bendlerinin iptali için ve Danıştay 2.Dairesinde 2007/3252 sayılı iptal davası açılmıştır.

Ancak; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 3 hafta süreyle gerçekleştirilen SGK Kontrol Memurları Eğitim seminerlerinde bir sendika temsilcisi, yöneticisi veya yetkilisi tarafından sınavlar sonrası atamaları yapılan Kontrol Memurlarının bahis konusu sınavlarının iptali istemiyle sendikamızca iptal davası açıldığı iddia edilerek kontrol memuru arkadaşlarımızın zihinleri karıştırılmak istenmiştir.

Bizce adı bilinen bu malum sendikanın her zaman yaptığı gibi işi sadece yalan ve dedikodudur. Özellikle kontrol memuru arkadaşlarımızın bu yalan ve iftiralara kulak asmamaları ve prim vermemelerini, sendikamızın her zaman olduğu gibi bugünde haktan, hukuktan ve doğruluktan asla ayrılmayacağını bilmelerini istiyoruz.

Yukarda izah edildiği üzere sendikamızın açmış olduğu ve halen sürmekte olan iptal davası

- 35 yaş sınırının kaldırılması
- Kontrol memurluğu sınavına katılacak ünvanlardaki sınırlamanın kaldırılması dır.

Yine ısrarla talep ettiğimiz bir konuda kontrol memuru ihtiyacının kurum mevzuatını bilen, fiilen uygulayan ve kontrol memurluğu sınavına girebilmek için aranan şartlara haiz kurum çalışanlarından karşılanmasıdır.

SGK çalışanlarına önemle duyurulur.