Geri

SGK BAŞKANLIĞINA ZİYARET

24 Ocak 2009, Cumartesi | 14:19

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın, Veysel UYAR’ı kurum çalışanların sorunları ile ilgi ziyarette bulunduk. Ziyarete Sendika Genel Başkanı Fahrettin YOKUŞ, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Hüseyin ASLAN, Ankara Şube Başkanlarından Dinçer GÜLER, Yücel ÖZER, Harika GÜZEL ve Kurum baş temsilcisi Sait KUTAY katıldı. Ziyarette, Kurum idari kurulu toplantısında görüşülen konuların ve 15 ilde açılacak sağlık birimlerine 30 gün süreyle geçici görevle görevlendirilecek Tabip ve Eczacıların görevlendirme süresinin kısaltılmasını, gönderilecek personel sayısının azaltılması yönünde kurum yönetiminde konunun tekrar değerlendirilmesini istedik.

Ayrıca görevlendirmelerde Başbakanlığın 2005/14 nolu genelgesinin 1. maddesinde belirtilen hususlar dâhilinde bir yılda 2 aydan fazla geçici görevlendirme yapılamayacağını, ilgili genelgeye uyulmaması halinde konunun yargıya taşınacağını ve kurumda bozulacak iş barışının sorumlusunun sendikalar olmayacağını belirttik.

Oluşturulmakta olan Merkez Müdürlüklerine vekâleten görevlendirmeler nedeniyle ortaya çıkan yalan yanlış dedikoduların ortadan kaldırılmasını, kurum idari kurulu karının (D) 2.maddesinde belirtilen Merkez Müdürlüğü sınavının biran önce yapılmasını, önümüzdeki dönemde İlçelerde kurulacak merkez müdürlüklerinin norm kadrolarının belirlenerek duyurusunun yapılmasını ve çalışanlar arasında talep edenlerden atama yapılmasını resen kimsenin gönderilmemesini bir kez daha belirttik.

Kurum Başkanlığının Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yaptırdığı Memur ve Şef sınavı sonrasında yapılacak atamaların bir salonda toplanarak elektronik ortamda şeffaf bir şekilde tercihlerinin alınarak yerleştirilmesini talep ettik.

Görüşmedeki taleplerimizi not alan Kurum Başkan yardımcısı Sayın Veysel UYAR, talepleri değerlendireceklerini, amaçlarının çalışanları mağdur etmeden hizmet sunmak olduğunu belirtti. Kurulacak 15 Sağlık birimine önümüzdeki süreçte 100’ün üzerinde sözleşmeli eczacı alınacağını, alınan eczacıların göreve başlamasıyla geçici görevle eczacı görevlendirmenin sona ereceğini belirtti.

Büyütmek İstediğiniz Resmi Tıklayınız
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 4