Geri

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERİ DURDURUN

16 Ocak 2009, Cuma | 15:19

Türk Büro Sen İzmir şubesi İzmir Emekli Sandığı binası önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı sağlık işleri il müdürlüğü iş yeri temsilcimiz Dr. İker IŞIKLAR yaptı açıklama şöyle;

SSK hastanelerinin devri ile Sosyal Güvelikte başlayan kaos halen devam ediyor.sosyal Güvenlik Reformu,sadece halkın ve çalışanların sosyal güvenlik ve sağlık hakkının piyasalaştırmakla kalmıyor , SGK çatısında birleştirilmeye çalışan Emekli Sandığı,Bağ - Kur ve SSK personelinin de haklarını ve çalışma koşullarını , söz hakkını yok sayan belirsizliklerle dolu bir süreç olarak devam ediyor.

Sosyal Güvenlik çalışanları hiçbir alt yapısı , mevzuatı olamayan SSK hastanelerinin devri sonrasının iş yükünün , sigortalı mağduriyetlerinin sorumluluğunun altından büyük bir özveriyle kalktırlar.Bina yok,bilgisayar yok,çuvallar yerde,toz duman arasında ,sağlıksız koşullarda çalıştılar.Bu süreçte SGK yönetim kurulundan hiçbir destek alamadıkları gibi,artan iş yükü performans uygulamaları ,kandırmaca ek ödeme genelgeleriyle birbirlerine düşürülmeye çalışıldılar.Hep daha iyi olacağı söylendi,ama hep daha kötü çalışma koşullarına mahkum edildiler. Şimdi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ,hangi akla hizmet açılacağı belli olmayan 15 ile Sağlık ve “Sosyal Güvenlik Merkezleri” açılmasını onayladı.İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinden Balıkesir,Van,Sivas,Şanlıurfa,Kahramanmaraş,Denizli,Elazığ ve Kocaeli illerine SÜRESİ BELİRSİZ OLARAK , AYLIK ROTASYONLARLA ,37 TABİP,2 DİŞ TABİBİ VE 29 ECZACI PERSONELİN 02 Şubat tarihi itibariyle geçici görev adı altında görevlendirilmesi ile bir kez daha Sosyal Güvenlik Reformunun yükü , çalışanlara yüklenmek istiyor.Artık yeter , buna izin vermeyeceğiz.

Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Yönetim Kurulunun kararı ile , hiçbir alt yapısı ve personeli hatta binaları bile olmayan ve açılması planlanan Sağlık Güvenlik Merkezlerine , halen var olan İzmir ,İstanbul,Ankara,Eskişehir,Bursa ve Samsun illerinden geçici görevlendirmeler yapılacağı tebliğ edilmiştir.

Bu uygulama İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün iş yükünü en az 2 kat arttıracağı , eczane ve hastane ödemelerinde kontroller yetişemeyeceğinden avans ödemeleriyle işin döndürülmek zorunda kalınacağı , bunun da , görevlendirilen personelin harcırah , zorunlu giderleri,yine gidilen illerde fatura kontrol – ödeme aşamalarının oluşması sürecinde oluşacak iş kayıpları ve diğer rizikolar hesap edildiğinde Kurumu zarara uğratan bir uygulama olacağı kesindir.Rizikolardan kasıt,gidecek personelin orada sadece hazır bir fatura - reçete – kontrol , onaylama ve ödeme işlemlerinde imza ve yükünü de kaldırmak zorunda kalabileceğidir.

Personele yapılan 13/01/2009 tarihli görevlendirme yazılarında, “ 15 İl ’de yeni kurulan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine” yapılan atamaların , birikmiş reçete ve faturaların inceleme ve ödemelerinde ihtiyacı karşılamayacağı belirtilmektedir.

Soruyoruz : Birikmiş denilen faturalar zaten açılacak illerin faturaları ulaştırdığı ve kontrolde olan faturalar değil midir? Soruyoruz : Oturmuş bir yapıda görülen bir işlemin dağıtılarak , yani doktora , diş doktoruna,eczacıya faturanın gelmesi değil de , faturaya personelin görevlendirilmesi gibi kendi içinde çelişkili ,kargo parası yerine personel harcırahı ve diğer maliyetleri ödemek kurum zararı değil midir?

AYRICA Fatura Kontrol – ödeme birimleri artık sadece fatura kontrol edip ödeme yapan yerler olmadığını Kurum göz ardı etmektedir.Personelin itiraz – inceleme , muhakkik , sözleşme yapma , denetim v.b fiilen fatura kontrol sürecinde kurumun değerlendirmediği ama işin daha güvenli kontrollü yapılmasını sevk ve idaresini sağlayan iş süreçleri ne olacaktır?Bu sistemin fatura kontrol standartlarının oluşması iş süreçleriyle beraber 3 yılı aşkın bir aldığını bilmekteyiz.Bu sistemin yeni açılan illere kurulması zaman alacağı gibi hali hazırda güvenli bir şekilde fatura kontrol işleminin oluşturularak ödeme yapılamayacağı gün gibi ortadadır. Bununla birlikte görev harcırahı , kalınacak yer , fiziksel altyapı ile ilgili de hiçbir bilgilendirme yapılmamıştır.Görevlendirilen personelin aile yaşamı , özel hayatı v.b. mağduriyetler es geçilmektedir.Sendikamız hem hukuksal hem de fiili meşru mücadele hattıyla sürecin takipçisi olacak personelin mağduriyetinde gerekli yasal işlemleri de başlatacaktır.Tüm bu görevlendirmelerden dolayı oluşabilecek Kurum zararından SGK Yönetim Kurulu ve Çalışma Bakanlığı sorumlu olacaktır.

Bu uygulamanın Kurumun ihtiyacı olamayan ve maddi zararlara yol açacağına dair hazırladığımız dosyayı ve basın açıklamamızı SGK Yönetim Kuruluna ve Çalışma Bakanlığı’nın dikkate almasını istiyoruz ve diyoruz ki bu işlem yanlıştır.Görevlendirmeleri derhal durdurun. Talebimiz , geçici görevlendirmelerin hem hukuksal , hem de yapısal dayanaklarının olmaması nedeniyle iptal edilmesi ; yeterli sayıda personel alınması ve Sağlık Güvenlik Merkezlerinin 5502 sayılı yasada tanımlanması , açılan yerlere yeterli sayıda doktor , eczacı ve tüm kuruma yeterli sayıda memur alınması yönündedir. Sosyal Güvenlik Reformunun yükünü artık kabul etmediğimizi , geçici görevlendirmeler durdurulana kadar , tüm esnek personel rejimi uygulamalarına karşı , birleşerek üretimden gelen gücümüz dahil fiili meşru mücadelemizi yapacağımızı beyan ediyoruz.Birleşeceğiz ve kazanacağız.
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1