Geri

SENDİKAMIZIN GİRİŞİMLERİ SONUCU İNSAN HAKLARI İHLALİ SON BULDU

03 Kasım 2009, Salı | 16:42

Önceden beri her platformda karşı olduğumuzu ortaya koyduğumuz ve son olarak 2009 yılı Toplu Görüşmelerinde de masaya taşıdığımız, kurumlardaki kamera kayıt sistemlerinin kaldırılmasına ilişkin girişimlerimiz sonuç vermeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aydın Bölge Müdürlüğü çalışanlarının sesli kameralarla izlenmesi, Sendikamızın Aydın Şubesi’nin girişimleri sonrasında son buldu.

Şubemizin, Aydın Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu Başkanlığı’na verdiği 16.06.2009 tarihli dilekçeye istinaden, 24.09.2009 tarihinde toplanan Kurul; bina giriş, çıkış, salon ve odalarda bulunan kameraların, hizmet akışının denetlenmesi bakımından yararlı olduğuna, ancak “SESLİ” görüntü almasının kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğine, sesli kayıt sisteminin iptal edilerek, “SESSİZ” görüntü alma konumuna getirilmesi gerektiğine oybirliğiyle; İnsan Hakları İl Kurulu’nun 2009-3/1 Karar Sayılı bahse konu kararı ile ayrıca, sesli gözlem yapılmış olmasının suç oluşturduğundan bahisle ilgili kişiler hakkında, 23.11.2003 tarih ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 13. maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oy çokluğu ile karar verildi.