Geri

SGK ÇALIŞANLARININ DİKKATİNE

20 Kasım 2008, Perşembe | 14:59

Bilindiği üzere SGK alacaklarının yeniden yapılandırılması çalışmalarında fiilen görev yapan personelin bu süreçte yapmış olduğu çalışmaları karşılığı kendilerine ilave ücret ödenmesi ilk defa sendikamızca gündeme getirilerek 04.07.2008 tarih 2918 sayılı yazımızla Kurum Başkanlığından yazılı olarak talep edilmiştir.

Talebimiz üzerine 14-07-2008 tarihlerinde yapılan Sosyal Güvenlik İl Müdürleri toplantısında konu gündeme gelmiş ve yapılanmada çalışan personele üç ay süre ile yaklaşık 140 YTL tutarında ilave ek ödeme yapılması kararlaştırılmış ve durum Kurumun Internet sitesinde de yayınlanarak çalışanlara duyurulmasına rağmen aradan üç ay gibi bir zaman geçmesine rağmen söz konusu ödemeler bir türlü ödenememiştir. Bu defa SGK’da yetkili sendika olmamız nedeniyle 28.10.2008 tarihinde yapmış olduğumuz Kurum İdari Kurulu toplantısında konu yine Sendikamızca gündeme getirilmiş, Kurum alacaklarının yapılandırılması sürecinde çalışanlara üç ay süreyle ödenmesi kararlaştırılan 140 YTL tutarındaki ilave ek ödemelerin biran evvel ödenmesi karar altına alınmıştır. (Kurum İdari Kurul Kararı-Kurum çalışanlarının Mali ve Özlük Hakları Bölümünün 21.maddesi)

Kurum İdari Kurul Toplantısı sonrası söz konusu ödemelerin yapılması Kurum Başkanlığının 05.11.2008 tarih 2008-13 e-posta sayılı yazıları ile talimatlandırılarak, 2008-Eylül ayından geçerli olmak üzere 31.12.2008 tarihine kadar %30 üzerinden ilave ek ödemelerin ödenmesine başlanılmıştır.

Değerli SGK çalışanları;

Kurum alacaklarının yeniden yapılandırılması sürecinde çalışanlara ilave ücret ödenmesi ilk defa sendikamızca gündeme getirilmiş ve konu aşama aşama hassasiyetle takip edilmiştir. Yetkili sendika olmamızın sorumluluğu gereği ve ısrarlı talebimiz sonucu bugün geldiğimiz noktada ödemeler gerçekleşmiştir. Ancak, SGK Başkanlığına bağlı bazı ünitelerde hiçbir emeği, katkısı, düşüncesi ve herhangi bir yetkisi bulunmayan sendikaların, sendikamızın kazanımlarının kendilerine mal etme yarışı içine girdiklerini müşahede etmekteyiz.

İlave ek ödemelerle ilgili sendikamızın mücadelesi ve müdahalesini belgeleri ile birlikte siz değerli SGK çalışanlarının bilgisine sunuyor, emeği olmadan kazanımları kendilerine mal etmeye çalışan emek hırsızlarını da siz değerli SGK çalışanlarının takdirine bırakıyoruz.
Saygılarımızla.

Türk Büro-Sen Genel Merkezi

Not: Yapılanmadan çalıştığı halde ilave ek ödeme alamayanlar ünitelerine yazılı müracaat etmeleri gerekmektedir.