Geri

MEMURA DANIŞTAY’DAN ŞOK KARAR!

22 Ekim 2008, Çarşamba | 16:05

Danıştay 5. Dairesi, devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare bir zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından ödenmesinin temel bir kural olduğunun altını çizdi.

Kararda, “Kamu hizmeti görevlilerinin kişisel kusurundan kaynaklanan zararın karşılığı olarak ulusal ya da uluslar arası bir Mahkemece hükmedilen tazminatın devlet tarafından zarara uğrayan kişiye ödendikten sonra ilgili kamu kurumu tarafından sorumlu personele rücu edilmemesinin, bu yükün toplum üzerinde bırakılması anlamına geleceğinden, her yurttaş kusurlu personele rücu edilmesini sağlamak amacıyla idareye başvurabilir ve bu başvurularının reddi üzerine de dava açma hakkını kullanabilirler. Kamu hizmeti görevlilerinin hukuka aykırı eylem ve işlemlerinden ve kendi kusurlarından doğan zararı toplum ödemek zorunda değildir.” denilmiştir.

Bu tarihi kararla, kamu çalışanları kendi kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliklerinden kaynaklanan zararlardan dolayı sadece kurumuna karşı değil, tüm vatandaşlara karşı sorumlu olacaktır.