Geri

ADALET’TEKİ 4/B’LİLERE İLİŞKİN DAVAMIZLA İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR!

21 Ekim 2008, Salı | 13:34

Adalet Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Yasanın 4/B statüsünde istihdam edilen Sözleşmeli Personele İlişkin 2008 yılı Hizmet Sözleşmesinin, davalı idareye tek taraflı fesih yetkisi tanıyan 8.maddesinin ( b ) bendi ile çalışma şartlarına ilişkin 3. maddesinin 2. fıkrasının ve hizmet sözleşmesine dayanak teşkil eden 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararının 13. maddesinin 3. ve 4. paragraflarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile açtığımız ve 2008/372 Esası ile görülen davada Danıştay 12. Dairesi, 17.09.2008 tarihli kararıyla, Hizmet Sözleşmesinin davalı idareye tek taraflı fesih yetkisi tanıyan 8.maddesinin ( b ) bendi ile çalışma şartlarına ilişkin 3. maddesinin 2. fıkrasının YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar vermiştir.

30.05.2008 tarihli bu karar ile Adalet Bakanlığında görev yapan 4/B’li personelin hizmet sözleşmesi idarenin tek taraflı isteği ile feshedilemeyecek ve personel normal mesai saatleri dışında karşılıksız zorla çalıştırılamayacak.

Davamız esastan görülmeye devam etmekte olup, kararın tüm Adalet çalışanlarına hayırlı olmasını diliyoruz.