Geri

MALİYE ve GELİR İDARESİ ÇALIŞANLARININ ÜCRETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİK

15 Ekim 2008, Çarşamba | 11:06

Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde müdür, müdür yardımcısı gibi üst sınıf kadrolarda çalışan personelin ücretlerinde yeni bir düzenleme ile iyileştirme yoluna gidileceği;

Buna karşılık bu düzenleme ile alt kadrolarda görev yapan diğer personelle ilgili her hangi bir iyileştirmenin düşünülmediği bilgisi tarafımıza ulaşmış olup; Sendikamız, Bakanlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanları arasındaki hiyerarşik yapının da değerlendirilerek, eşit işe eşit ücret ilkesine işlerlik kazandırmak, Bakanlık bünyesinde görev yapan tüm personelin moral ve motivasyonunu yükseltmek ve çalışma barışını sağlamak adına, sadece müdür ve müdür yardımcıları gibi üst kadro için düşünülen ücretlere ilişkin iyileştirmenin bütün kurum çalışanlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesine ve çalışanlar arasındaki ücret uçurumunun giderilmesine ilişkin talebini içeren 10.10.2008 tarihli ve 3754 sayılı yazısını Maliye Bakanlığına, 3755 sayılı yazısını da Gelir İdaresi Başkanlığına göndermiştir. Sendikamız her zaman, üyelerinin ve tüm kamu çalışanlarının yanında olmaya ve haklarını her platformda aramaya devam edecektir.


Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1