Geri

SGK. BAŞKANLIĞINDAN TALEBİMİZ SONUÇ VERDİ

27 Ağustos 2008, Çarşamba | 13:49

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 30.06.2008 tarih 218249 sayıyla yayımladığı 2008/58 nolu genelgesinde 5763 sayılı kanun çerçevesinde sigortalı ve işverenlerin kuruma olan borçlarının ödenmesi konusunda kolaylıklar getiren yasa gereği kurumun taşra teşkilatına gönderdiği genelgede son başvuru tarihi olan 28.07.2008 tarihine kadar birimlerde mesai sonrası dahil yeterli sayıda personel bulundurulması Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Cumartesi Pazar günleri çalışılacağı, diğer illerde Pazar günü hariç her gün fazla mesai çalışılması istemişti.

Daha sonra 19.08.2008 tarih 26972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5797 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 4. maddesi ile yapılandırma 20 gün süre ile uzatılmış ve halen devam eden yapılandırmada SGK. taşra teşkilatındaki çalışanlar Cumartesi Pazar dahil gece yarılarına kadar fedakarca çalışmaya devam etmektedirler.

Sendikamız yapılanma sürecinde 90 saati aşan fazla çalışmalarının karşılığının verilmesi veya izin kullandırılması hususunda, 04.07.2008 tarih 2918 sayılı yazımızla Kurum Başkanlığından talep etmişti.

Kurum Başkanlığında 15.08.2008 tarihlide yapılan yönetim kurulu toplantısında görüşülmüştür. Ankara’da 14-16 Ağustos tarihlerinde yapılan Koordinatör Müdürler toplantısında,konuya ilişkin Kurum Başkanı Sayın Fatih ACAR tarafından yapılan açıklamaya göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK’in onayına gönderilen yönetim kurulu kararında, yapılanmada görev alacak çalışanlara yaklaşık 140 YTL ödenecek.

Ödenecek Söz konusu ödeme yapılanma sürecindeki emeğinin tam karşılığı olmasa da çalışanlar tarafından olumlu karşılanmaktadır.