Geri

SGK’DAN UZMANLIK YETERLİK SINAVININ ERTELENMESİNİ İSTEDİK!

20 Haziran 2008, Cuma | 17:04

07.05.2008 tarih ve 26869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sınav Atama Görev Yetki Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine” dayalı olarak Kurum Başkanlığının yayımladığı 2008/43 sayılı Genelge ile Yönetmeliğin Geçici 1. maddesinde belirtilen şartların tamamına yeterlik sınavından önce haiz olan Kurum personelinden, yapılacak ilk uzmanlık yeterlik sınavına girmek isteyenlerin üç adet tez konusu hazırlayarak 06.06.2008 tarihine kadar İnsan Hakları Daire Başkanlığına bildirmeleri istenmiştir.

Kurum Başkanlığı tarafından yayımlanan bu Genelge’de yeterlik sınavının hangi tarihte yapılacağı belirtilmemiş, fakat, Kurum çalışanları için belirlenen bu süre içerisinde başvuruda bulunan adaylardan söz konusu genelge ile sınava girebilmeleri için ön şart olarak da Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge ibraz etmeleri istenmiştir.

SGK Başkanlığına gönderdiğimiz 17.06.2008 tarih ve 2717 sayılı yazı ile KPDS’nin (Kamu Personel Dil Sınavı) yıl içerisinde sadece Mayıs ve Kasım dönemlerinde yapıldığını, 2008 yılı Mayıs dönemi sınavının söz konusu genelge çıkarılmadan önce gerçekleştirildiğini, geriye sadece 03.11.2008 tarihinde yapılacak sınavın kaldığını; bu nedenle de uzmanlık için tez başvurusunda bulunarak tezini hazırlamaya başlayan personel için çok önemli bir fırsat olan uzmanlık yeterlik sınavının, 2009 yılı Mayıs ayında yapılacak KPDS’dan sonra yapılmasını istedik.