Geri

ÖZELLEŞTİRİLEN KURUMLARDAN BAŞKA KURUMLARA NAKLEDİLEN ÇALIŞANLARIN DİKKATİNE

28 Şubat 2008, Perşembe | 12:33

Bilindiği üzere özelleştirme nedeniyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personelin eski kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığına bildirdikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibariyle almakta oldukları ücretin toplam net tutarının, nakledildikleri kurum ve kuruluştaki her türlü ödemelerin toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca ödenmektedir.

Ancak nakledilen personelin ücretine “AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ”nin dahil edilerek hesaplanması; ilgililere ödenecek fark tazminatının azalmasına neden olduğu gibi, Devlet memurlarına sosyal yardımlar kapsamında ödenmekte olan Aile Yardımı Ödeneğinden de yoksun bırakılmaları sonucunu doğurmaktadır.

Söz konusu adaletsizliğin giderilmesi adına gerek sendikamızın Mersin Şubesi, gerekse Konfederasyonumuza bağlı Türk Enerji-Sen tarafından Maliye Bakanlığına yapılan yazılı müracaatlar sonrası alınan 31.12.2007 tarih 28809 ve 23.01.2008 tarih 00726 sayılı cevabı yazılarda, Aile Yardımı Ödeneğinin fark tazminatın hesaplanmasında dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla; ilgililerin öncelikle halen çalışmakta oldukları kurumlarına, Maliye Bakanlığı’nın bahse konu yazılarını eklemek kaydıyla yazılı müracaatta bulunarak, alamadıkları Aile Yardımı Ödeneklerini geriye dönük olarak talep etmeleri gerekmektedir.

Müracaat dilekçesi için tıklayınız.

Maliye Bakanlığının İlgili yazıları için tıklayınız