Geri

“VERGİ HAFTASI” NEREDE ÇALIŞANLARIN PASTASI?

26 Şubat 2008, Salı | 14:25

Her yıl kutlanmakta olan “Vergi Haftası”nın 19uncusu 25 Şubat–02 Mart tarihleri arasında kutlanmaktadır.

Bakanlık kutlamaları geleneksel hale getirmekte ne kadar kararlıysa çalışanların istek ve taleplerini yerine getirmemekte de o kadar kararlı olduğunu bir kez daha sergilemiştir.

Birkaç afiş bastırıp verginin önemini Kamuoyuna duyuran Bakanlık, kanunları uygulayan vergileri toplayan yani kısacası bu işin asıl yükünü çeken çalışanların sorunlarını görmezlikten gelmeye devam etmektedir. Maliye çalışanlarında moral ve motivasyon kalmadığı gibi çalışma barışı da bozulmuştur. Aynı işi yapan aynı kaderi paylaşan insanlar arasında ücret farklılığı nedeniyle, çalışanlar arasında huzursuzluk hat safhaya çıkmıştır. Hiç kimse mutlu olmadığı gibi, sorunlarını çözecek idarecileri de görememektedirler.2005 yılından bugüne kadar sorunların çözümü noktasında Sendika olarak her türlü mücadele verilmiştir. Ancak, ne hikmetse bürokrasi çalışanlara kulaklarını tıkamış ve görmezlikten gelmiştir. Şurası unutulmamalıdır ki, başarının sırrı moral değerleri yüksek, ekonomik, sosyal ve özlük hakları bakımından sorunları çözülmüş personel ile mümkündür.

Maliye çalışanları, bilgi birikimi ve her türlü donanıma sahip bütün olumsuz şartlara rağmen vatandaşa hizmetin en iyisini veren fedakar ve cefakar insanlar topluluğudur. Bakanlığı yeniden yapılandırma adı altında Bakanlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı olarak ikiye bölenler gelinen noktada yapılan yanlışlar ve hataları görüp bunu düzeltme yoluna gideceklerine, yanlış ve hatada ısrarı sürdürmektedirler.

Gelir İdaresi Başkanlığı teşkilat kanunda değişiklik taslağının Başbakanlıkta olduğunu söyleyen yetkililer, sosyal taraf olan sendikamıza da taslağı vermemekte de direnmektedirler. Başbakanlığın personeli ilgilendiren konularda yetkili konfederasyonun görüşü alınır hükmünü içeren genelgesi olmasına rağmen, sendikamıza taslağı vermemişlerdir. Başbakanlık genelgesini hiçe saymışlardır.

19uncu Vergi Haftası münasebetiyle 25 Şubat 2008 tarihinde saat:16:00 da sendikamız Gelir İdaresi Başkanı Sayın Mehmet Akif ULUSOY'u ziyaret etmiş ve bu ziyarette çalışanların sorunları ile yeniden hazırlanan teşkilat yasa taslağında yer almasını istediği konuları iletmiştir. Ancak, taleplerin birçoğuna olumsuz görüş bildirilmiştir. Eğer Bakanlık ve Başkanlık bu olumsuz tutum ve davranışlarına devam edecek olursa sendika olarak her türlü demokratik tepkiyi ortaya koyacağımızı kamuoyuna duyururken, Maliye çalışanlarının buruk da olsa Vergi Haftalarını kutlar saygılar sunarız.