Geri

VAKIFLAR KANUNU VETO EDİLSİN

25 Şubat 2008, Pazartesi | 13:46

Türkiye Kamu-Sen, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve Cumhurbaşkanlığına gönderilen Vakıflar Yasası ile ilgili girişimlerine devam ediyor. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bir mektup göndererek Vakıflar Yasası’nın iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gönderilen Mektup :


CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA

Sayın Cumhurbaşkanım,
Malumları olduğu üzere; Vakıflar Kanunu Tasarısı TBMM’nin 20.02.2008 tarihli toplantısında oylanarak kabul edilmiş ve yayımlanmak üzere yüksek makamınıza gönderilmiştir.

TBMM tarafından kabul edilen Vakıflar Kanunu 10. Cumhurbaşkanı tarafından veto edildiği dönemde ve sonrasında kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuş, Konfederasyonumuz; Vakıflar Kanununu ülkemizin birliği ve halkımızın esenliğine zarar verecek hükümler içermesi nedeniyle endişe ile karşılamış, yasanın bu haliyle kabulüne karşı olduğu görüşünü kamuoyu ile paylaşmıştır.

Yüksek Makamınıza yayımlanmak üzere gönderilen Vakıflar Kanunu ile; ülkemizin kuruluş belgesi olan Lozan Anlaşması hükümlerine aykırı düzenlemeler yapılmakta, 1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ile getirilen temel esaslar ile, cemaat vakıflarına ilişkin verilen 1974 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı göz ardı edilmektedir.

Toplumsal ihtiyaçlarımızdan kaynaklanmayan bu yasa ile; ülkemizin üniter yapısı tehlikeye düşürüleceği gibi, Türk Milletinin tarih sayfasına gömdüğü oluşumlar tekrar gündeme getirilecek ve bu taleplerin ardı arkası kesilmeyecektir.

Vakıflar Kanunu hakkında gerekli değerlendirmenin yüksek makamınızca yapılacağı inancıyla,

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Bircan AKYILDIZ
Genel Başkan