Geri

4/C MAĞDURUNUN ÇİLESİ BU YIL DA DEVAM EDECEK…

21 Şubat 2008, Perşembe | 16:25

Türk Büro-Sen Artvin İl Temsilcisi ve Erzincan Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Özer, özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalan 20 binin üzerindeki daimi işçinin mağdur edilerek mevsimlik personel haline getirildiğini savundu.

Bakanlar Kurulunun 01 Şubat 2008 tarih ve 26774 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21 Ocak 2008 tarih ve 2008/13126 sayılı kararı gereğince geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kamu sektöründe çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/c maddesi kapsamında personel istihdamı gerçekleştirildiğini söyleyen Hüseyin Özer, bu uygulamalar sonucu 2008 mali yılı için Adalet Bakanlığına 2.640 kişi, Milli Eğitim Bakanlığına 10.338 kişi, İçişleri Bakanlığına 3.500 kişi Yargıtay Başkanlığına 115 kişi, Danıştay Başkanlığına 50 kişi, Devlet Personel Başkanlığına 30 kişi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 800 kişi, Sağlık Bakanlığına 1.750 kişi, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 10 kişi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 10 kişi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına 650 kişi, Kültür ve Turizm Bakanlığına 300 kişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 200 kişi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne 500 kişi ve Orman Genel Müdürlüğüne 300 kişi olmak üzere toplam 21.193 kişinin geçici personel statüsünde çalıştırılacağını açıkladı.

Geçici personelin mağduriyetinin her yıl artarak devam ettiğini savunan sendika il temsilcisi Hüseyin Özer sözlerini şöyle sürdürdü: “657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/c maddesi kapsamında geçici personel statüsünde çalıştırılan binlerce insan 2005 yılından bu yana kamu kurumlarında yılda 10 ayı geçmeyecek şekilde istihdam edilmektedir.

Yükseköğrenim mezunlarına 19.000, Lise ve dengi okul mezunlarına 17.000 ve İlköğretim mezunlarına ise 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar kadar brüt aylık ödeme yapılmaktadır. Bu ücretler toplanarak 12 aya bölündüğünde verilen maaşların asgari ücret tutarının da altına düştüğünü görürsünüz. Bu maaş ile bırakınız bir ailenin geçiminin sağlanması mutfak masrafını bile karşılaması mümkün değildir. Özelleştirilen kamu işletmelerinden çıkartılan işçilere bu uygulama ile devlet dairelerinde büro işi yaptırılıyor. Bu personelimiz arasında kamyon şoföründen tutun da dozer operatörüne kadar çok farklı meslek mensupları mevcut. Nitelikli elemanlar hepsi. Yıllarca arazide çalışmışlar, evrak işinden, büro işinden anlamaları mümkün değil. İş ortamına da uyum sağlayamıyorlar. İşçi ile memurun çalışma sistemi birbirinden çok farklı. Yıllarca iş önlüğü giyen insanlara bizler kravat takıp takım elbise giyeceksin diyoruz. Onlar için de hiç kolay değil.

Belki bir Belediyede, Orman Müdürlüğünde, Köy Hizmetlerinde, Devlet Su İşlerinde yada Tedaş’ta işçi statüsünde çalışmaları daha uygun olurdu. Ama büro ortamında bu personel hem verimli çalıştırılamıyor hem üç kuruş parayla mağdur ediliyorlar. Sözün özü, 20 bin kalifiye elemanı Hükümetimiz kendi eliyle atıl durumda tutuyor. Yapılması gereken, bu personelin niteliklerine göre işçi statüsünde uygun kurumlarda yeniden istihdam edilerek maaşlarını da yaşanılabilir bir duruma getirmektir. Umut ediyoruz yetkililer artık sesimizi duyar, çözüm önerilerimize kulak tıkamaktan vazgeçer ve 2009 yılında 4/c mağduriyetine bir son verir.”
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1